שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

בס"ד, יום ראשון י"ב בטבת תשע"ד, 15.12.13

שיעור עשירי

גמישות

גמישות היא שינוי במספר היחידות שהצרכנים רוכשים, לאחר שינוי במחיר המוצר.

שינוי בעקומה גמישה:
השינוי נמדד כאחוז השינוי בכמות חלקי אחוז השינוי במחיר.
כאשר המחיר יורד – הכמות גדלה. כדרך כלל בשאלות במבחן יתנו לנו מידע על הגמישות: האם היא קטנה מ-1, גדולה מ-1, או שווה ל-1. במידה והגמישות שווה ל-1, משמע שאחוז השינוי במחיר שווה לאחוז השינוי בצריכה. הצרכן ירכוש באותו סכום כסף – אבל עכשיו הכמות שהוא יקנה תשתנה (יקנה פחות אם המחיר עלה, יקנה יותר אם המחיר ירד).
אם הגמישות גדולה מ-1, משמע שאחוז השינוי בכמות > אחוז השינוי במחיר. כלומר המכפלה של מחיר המוצר כפול מספר המוצרים תשתנה בהתאם לכמות המוצר (אם הצרכנים קונים פחות כי המחיר עלה – אז בס"ה המכפלה ירדה. אם הצרכנים קונים יותר מכיוון שהמחיר ירד – אזי המכפלה תעלה, כלומר הצרכנים יוציאו בס"ה יותר כסף על המוצר הזה). במידה והגמישות קטנה מ-1, אזי הרכיב של המחיר משפיע יותר מהמחיר של הכמות, ואם המחיר עולה – המכפלה תעלה, ולהיפך.

שינוי בעקומה קשיחה לחלוטין:
הגמישות שווה ל-0. הכמות תישאר זהה גם אם המחיר ישתנה.

שינוי בעקומה גמישה לחלוטין:
במחיר מסוים אני אסכים לקנות אינסוף ממנו, כאשר המחיר ישתנה – לא אקנה כלל. זהו מוצר תיאורטי.

שינוי בעקומת גמישות יחידתית:
המחיר כפול הכמות הוא מספר קבוע, הצרכן מוציא אחוז קבוע מהכנסתו. כל שינוי במחיר גורר שינוי מיידי וזהה בכמות.

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, משה יניב


שמונה − = 2

תואר ראשון
תואר שני
מרצים