שם הכותב: תאריך: 27 אוקטובר 2013

שון ההון—שיעור 1

השקעה מול ספקולציה:

השקעה- הכנסת כסף לנכס אשר מניב תשואה. (נדל"ן, אג"ח, קרנות נאמנות.)

ספקולציה- הכנסת כסף לנכס אשר הערך העתידי שלו מסתמך על ביקוש והיצע. כלומר מדובר בהשקעה שאין הוכחה סבירה שבוודאות נראה מההשקעה רווחים. (זהב, מט"ח)

שוק ההון- הינו שוק לכל דבר, ומתנהל עם קונים מוכרים מפקחים וכו.., זהו בעצם מקום המפגש בין קונים למוכרים.

שוק ההון הראשוני הינו זירה לגיוס כסף מהציבור באמצעות הנפקת ני"ע, אשר אורך חייהם מעל שנה.

לאחר ההנפקה נסחרים ני"ע בשוק ההון המשני-בורסה- אשר מהווה מקום מפגש בין המשקיעים לבין מנפיקות ני"ע.

שוק הכסף- מסחר בני"ע שאורך חייהם עד שנה.

 

ריבית:

ריבית בנק ישראל-ריבית שקובע בנק ישראל כל חודש המהווה בסיס לקביעת הריבית על ההלוואות ועל הפיקדונות.

ריבית פריים: ריבית בנק ישראל להלן + 1.5%

ריבית ה LIBOR: הריבית הבינלאומית על מטבעות זרים-זוהי בעצם המקבילה של ריבית הפריים בארץ.

ריבית ה FED: ריבית הבנק המרכזי בארה"ב.

 

ברבור שחור: סיטואציה שאף אחד לא יכול היה להיערך אליה, והובילה לתנודות משמעותיות כגון: נפילת התאומים, אסונות טבע וכדומה.

 

תפקיד בנק ישראל:

  • לנהל את המדינית המוניטארית-כפי שנלמד במאקרו, חיזוק היצואנים/יבואנים, ע"י קניית מט"ח, במטרה לשמור על ריבית קבועה ושוק יציב. כלומר, לשמור על אינפלציה קבועה . כאשר מקטין את כמות הכסף- מגדיל את הריבית. (בזמני מיתון –יגדיל כסף, ויקטין ריבית)
  • להחזיק את יתרות המט"ח שך המדינה ולנהלן
  • לשמש בנקאי של הממשלה
  • להסדיר מערכות תשלומים וסליקה במשק
  • להנפיק מטבע, להסדיר את מערכת המזומנים במשק ולכוונה
  • לפקח על מערכת הבנקאות בארץ
  • לייעץ לממשלה על עניינים בנקאים וכן לנהל מערכת מידע וסטטיסטיקה על כלכלת ישראל.

 

(מומלץ להציץ במצגת שהועלתה כיוון שהמרצה לא עבר על כולה בשיעור)− ארבע = 3

תואר ראשון
תואר שני
מרצים