שם הכותב: תאריך: 01 נובמבר 2013

נושאי השיעור:

 1. מהו מס ומהי ההבחנה בינו לבין מחיר ואגרה.
 2. דרכים להטלת מס- אחיד פרוגרסיבי רגרסיבי.
 3. סוגי מיסים- מיסים ישירים\עקיפים.
 4. מטרות הטלת וגביית המס.
 5. שיטות לחיוב במס-טריטוריאליות ופרסונאליות.
 6. ההבדל בין תכנון מס לתחמון מס (התחמקות ממס).
 7. הסתמכות חוקית למיסוי בישראל וכללי פרשנות.

פירוט:

מהו מס? תשלום חובה המוטל על פי חוק. אין כנגד התשלום של המס תמורה ישירה למשלם, אלא תמורה עקיפה, כגון – שירותי בריאות, רווחה, ביטחון, חינוך וכדומה.

מחיר – תמורה המשולמת על מוצר ו/או שירות. למחיר יש שווי שוק (לעומת מס). מחיר אינו מהווה חובה, ואפשר להתווכח עליו (כאשר על מס אי אפשר להתווכח). בנוסף, במחיר יש תמורה ישירה והיא מתאימה עצמה למחיר.

מה לגבי אגרה? כדוגמה – אגרת טלוויזיה. מדובר במס לכל דבר. בג"ץ בר זאב נ' שר הדואר עלתה השאלה האם אגרה היא מס או מחיר ? והאם כנגד תשלום האגרה צריכה להתקבל תמורה ישירה? עלתה דילמה, האם מדובר במס? מחיר? אגרת?

בפס"ד זה אנו נתקלים בבחור שרצה להחליף שם בקו טלפון ונדרש לשלם תשלום בגובה אגרה בגין התקנת טלפון חדש. ביהמ"ש העליון קבע כי אגרה היא כמו מס, כלומר לא חייבת להיות לה תמורה ישירה כנגדה ומחירה אינו חייב לשקף מחיר שוק. ולכן, נקבע כי עליו לשלם את מלוא האגרה כפי שנקבעה.

 

דרכים להטלת מס:

 1. מס אחיד – סכום מס אחיד. כגון – מס החברות כרגע על 25% ועוד צפוי לעלות.
 2. מס פרוגרסיבי – 121 לפקודת מס הכנסה, מס מדורג העולה בהתאם לגובה ההכנסה (מס סוציאלי).
 3. מס רגרסיבי – על השקל הראשון משלמים הכי הרבה, וככל שעולים בהכנסה משלמים פחות. לדוגמה, מע"מ זה הוא מס שאינו סוציאלי, מאחר והעלאת המע"מ תשפיע יותר על השכבות החלשות יותר.

סוגי מסים:

 1. מסים ישירים – מס המוטל ישירות על ההכנסה, כלומר על רווח או התעשרות של נישום (=אדם שממוסה לצורכי מס) מפעילות מסוימת. מס הישיר מוטל על אדם ספציפי ואינו ניתן להעברה. על כן, מה שמאפיין אותו הוא שאנו יודעים מי משלם אותו, למס יש כתובת.
  דבר זה מאפשר למס להיות "חכם", כלומר להיות פרוגרסיבי (לא תמידי). דוגמאות :
  1. מס הכנסה – מוסדר בסעיף 121 פקודת מס הכנסה מס ישיר פרוגרסיבי שחל על יחיד.
  2. מס חברות – מוסדר בפקודת מה הכנסה , מס בשיעור אחיד .
  3. מס רווחי הון – מס המוטל על מכירה של נכסים, מוסדר בפקודת מס הכנסה, מס אחיד.
  4. מס שבח – מס המוטל על מכירת מקרקעין, מוסדר בחוק מיסוי מקרקעין.
 2. מסים עקיפים – מס המוטל על הצריכה, זהות המשלם אינה ידועה. בדרך כלל, ניתן לגלגול לשלב הבא עד לצרכן שמשלם אותו. המסים העקיפים באופיים הם רגרסיביים, מכבידים יותר על האוכלוסיות החלשות. זה הוא למעשה מס בשיעור אחיד ונקוב, כאחוז מהמחיר של המוצר או השירות. דוגמאות: מע"מ, מכס, מס קניה, בלו – מס על הדלק.

מטרות הטלת וגבית המס:

 1. מימון תקציב המדינה – לצורך אספקת השירות ע"י המדינה. המסים ממנים כ-75% מתקציב המדינה (מהווים כ-200 מיליארד שקלים). לכן, המטרה הראשונה של המס, היא מימון כל הוצאות המדינה.
 2. המס משמש ככלי לצמצום פערים חברתיים ע"י מיסוי פרוגרסיבי (מי שמרוויח יותר, משלם יותר). מתן פטורים לאוכלוסיות מסוימות, נקודות זיכוי ועוד.
 3. השגת יעדים כלכליים – הורדת אינפלציה, הטבות ועידוד למפעלים תעשייתיים, עידוד השקעות הון ע"י מתן תמריצים להשקעות והטבות אשר מעודדות הקמת מפעלים והגדלת כושר הייצור של המשק. זו היא גם דרך לפיזור דמוגרפי של האוכלוסייה (מטרה חברתית). עידוד הזרמת השקעות של זרים, וכן חיסכון פנסיוני.
 4. מטרות חברתיות –
  1. עידוד עליה : בשנת 2008 מ"י קובעת בפקודת מס הכנסה הטבות מרחיקות לכת לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, ובכל להשיב בעלי הון לארץ.
  2. המס יכול להוות כלי לעודד מעסיקים להעסיק יותר עובדים בתמורה לקבלת הטבות מס. כלומר, מתנים את הטבות המס בזה שיוכח כשיעור התעסוקה גדל.
  3. מכשיר בידי המדינה כדי למנוע או להקטין את הכדאיות בביצוע תופעות שהמדינה מעוניינת להפחית או לעודד תופעות שמעוניינים לקדם. לדוגמה – שימוש במים, מס בצורת. סיגריות ומשקאות אלכוהוליים, שיטת המיסוי הירוק (מיסוי רכבים יותר ירוקים בשיעור מס נמוך יותר). נדל"ן – השפעת הנדל"ן ע"י הגדלת/ הקטנת מס השבח, מס הרכישה.

שיטוי לחיוב במס – טריטוריאלית ופרסונאלית:

הגישה הרווחת בישראל הינה שיטה מעורבת – אם מדובר בתושב ישראל תחול עליו הגישה הפרסונאלית, אם מדובר באדם זר תחול עליו הגישה הטריטוריאלית.

1) שיטה טריטוריאליות – שיטה זו קובעת כי מס יוטל על כל מי שיפיק הכנסה בשטח המדינה, בטריטוריה, ללא הבחנה האם הוא תושב אותה מדינה או לא. שיטה זו נהוגה עד היום באנגליה. הרעיון שעומד בבסיס השיטה הינו , מי שנהנה מהשירותים שהשלטון מספק צריך לשלם את המס. עד שנת 2003 זו הייתה גם השיטה הנהוגה בישראל.

2) שיטה פרסונאלית – יכולה להיות על בסיס אזרחות (כמו בארה"ב), או על בסיס תושבות (כמו בישראל). שיטה זו מחייבת במס את האזרח או התושב של אותה מדינה ללא קשר למקום הפקת ההכנסה, במדינה או מחוץ לה.

התנגשות בין שיטות המס – נשאלת השאלה מה קורה כאשר קיימת התנגשות בין השיטות? כלומר, תושב מדינה שבה קיימת שיטת מיסוי פרסונאלית, יפיק הכנסה במדינה בה קיימת שיטת מיסוי טריטוריאלית. לכאורה, הוא יצטרך לשלם מס בשתי המדינות, לשם כך נחתמות אמנות מס בין המדינות. מהי אמנה? הסכם בין שתי מדינות שקובע את זכויות המיסוי במדינות אלו. לעולם אמנת מס לא תיצור חיוב שלא קיים בדין הפנימי, מטרתה הרי להקל על הנישום. אם החוק באותה מדינה לא ממסה את אותה הכנסה , האמנה גם היא לא תעשה זאת. אמנות יקבעו בד"כ אחד משניים – זכות מיסוי בלעדית או זכות מיסוי שיורית. זכות מיסוי בלעדית קובעת לאיזו מבין המדינות יהיה זכות מיסוי כאשר ישנה התנגשות. זכות מיסוי שיורית קובעת לאיזו מדינה יש את זכות הראשונה, ולאחר מכן המדינה השנייה זכאית להטיל מס על ההפרש שבין המס שהיא מחייבת בגין אותה הכנסה בדין הפנימי שלה לבין המס שמשולם במדינה האחרת.

ההבדל בין תקבול להכנסה – האם יש מקור להכנסה או לא? האם ניתן למסות סכום כסף מסוים ולהחשיבו כהכנסה או שמא מדובר בתקבול?

לא כל תקבול מהווה הכנסה (לדוגמה: גיוס הון בהנפקה, הלוואה, קרן של פיקדון, ירושה). לאורך השנים, הפסיקה קבעה שלושה מבחנים מצטברים להכנסה :

 1. התעשרות – הכנסה גורמת להתעשרות הנישום. הנישום הרוויח או קיבל משהו שלא היה לו קודם. לדוגמה, קבלת הלוואה גורמת לך להתחייבות, ועל כן לא מדובר בהתעשרות.
 2. מימוש – בעד אותו תקבול ניתן שירות או נמכר נכס והתמורה התקבלה, או קיימת וודאות ברמה סבירה לקבלה.
 3. מקור החיוב – קיימת לאותה הכנסה מקור חיוב משפטי, כלומר בסיס חוקי שמוגדר בפקודת מ"ה לחיוב אות הכנסה.

לפי תורת המקורות לא ניתן לחייב הכנסה שאינה בבסיס המס, כלומר יש לה מקור (לדוגמה, עד שנת 2003 הגרלות ופרסים לא היו ברשת המס). מספר דגשים לעניין תורת המקור:

 1. לכל הכנסה צריך להיות מקור חיוב בפקודה.
 2. לעולם הכנסה אחת לא תמסה בו זמנית בשני מקורות שונים, לכל הכנסה יהיה מקור חיוב אחד.
 • ההבחנה בין המקורות חשובה לעניין שיעורי המס, מועדי הדיווח, קיזוזים, פטורים, ניכויים ועוד.

ההבדל בין תכנון מס לבין תחמון מס (התחמקות ממס):

תכנון מס זו היא הפחתת מס בדרכים לגיטימיות, כלומר ניצול הוראות החוק בצורה מקסימלית על מנת לשלם את מינימום המס. זה חוקי וזו חובה שמוטלת על רו"ח כיועץ מס.

תחמון מס זו היא הפחתת מס בדרך שאינה לגיטימית, תוך כדי עבירה פלילית על החוק. כמו שימוש בחשבוניות פיקטיביות, העסקת עובדים פיקטיביים.

הסמכות החוקית למיסוי בישראל וכללי פרשנות:

הסמכות החוקית להטלת מס במ"י לפי ס' 1 לחוק יסוד משק המדינה היא כי מסים יוטלו רק על פי חוק (חוק שצריך לעבור בכנסת, הראשות המחוקקת) ולא עפ"י החלטת השר. קיימות 3 רמות לחקיקה :

 1. חקיקה ראשית – דוגמת חוק מיסוי מקרקעין, פקודת מס הכנסה.
 2. חקיקת משנה – צווים ותקנות. מדובר בד"כ בהוראות חוק שמעוניינות להסדיר דברים פרוצדורליים וטכניים, שלא ראוי לקבוע בחקיקה הראשית. הסמכות ניתנת בד"כ לשר הרלוונטי בכפוף לוועדה הרלוונטית בכנסת. במקרה זה, שר האוצר בכפוף לוועדת הכספים של הכנסת. שני מאפיינים חשובים לחקיקה משנה :
  1. חקיקת משנה לעולם לא תסתור חקיקה ראשית.
  2. כדי שתהיה חקיקה משנית, חייבת להיות הסמכה מחקיקה ראשית.
 3. חקיקה שיפוטית – פס"ד של ביהמ"ש העליון מהווים הלכה מחייבת. כלומר, מכאן ואילך יש לנהוג על פי אותה הלכה.

פקודת מס הכנסה – למה קוראים לה כך, פקודה ולא חוק? פקודת מס הכנסה התקבלה בירושה מימי המנדט הבריטי, נכתבה בשנת 41' וחודשה ב-1961. מכיוון וכך, מדובר בחוק מבית היוצר של בית המלוכה אזי זה נקרא פקודה. הפקודה עברה קרוב ל-200 תיקונים מאז שנחקקה, ולכן היא בנויה טלאי על טלאי ויש בה הרבה פרצות.חמש × 2 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים