שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

בס"ד, יום ראשון כ"ו בטבת תשע"ד, 29.12.13

שיעור שתים עשרה

מחיר מקסימום

מחיר מקסימום הינו המחיר המקסימלי שבו מותר למכור מוצר מסוים, בגלל הוראות של הממשלה.. כאשר הממשלה קובעת מחיר מקסימום PMAX הצרכנים רוצים לקנות כמות של Q2 יחידות ואילו היצרנים רוצים למכור כמות של Q1 יחידות ולכן נוצרים בענף עודפי ביקוש בגודל Q2-Q1.עודפי ביקוש אלו גורמים למצב של חוסר שווי משקל (היצרן לא רוצה לספק מספיק יחידות שיספקו את כלל הציבור בגלל שזה לא משתלם), ולכן הממשלה צריכה לפעול בדרכים נוספות בכדי לשמור על מחיר המקסימום.

שלוש דרכים לשמירה על מחיר מקסימום

1.קיצוב לצרכנים

הממשלה תחלק לצרכנים תלושי קנייה. תלושי הקנייה יחולקו בהתאם לקריטריונים מסוימים כגון שוויוניות. תלושי הקנייה יחולקו לציבור, והתשלום עבור המוצר יתבצע באמצעות תשלום בכסף (מחיר מקסימום) וכן באמצעות התלושים. תלושי הקניה יחולקו כך שסך הכמות שאותה ניתן לרכוש תהיה Q1 שהיא הכמות המוצעת ע"י היצרנים במחיר המקסימום.(שיטה לא יעילה שכן יתפתחו לחצים "לשוק שחור".

2. מכירת עודפי הביקוש ע"י הממשלה.

הממשלה תספק את כל עודפי הביקוש שנוצרים בשוק עקב קביעת מחיר המקסימום PMAX,כלומר תספק את הכמות Q2-Q1. (למשל הממשלה יכולה לייבא מחו"ל את הכמות הנ"ל)

3. מתן סובסידיה ליצרנים

המטרה של הממשלה היא לגרום ליצרנים לייצר את כל הכמות המבוקשת בשוק במחיר המקסימום כלומר לגרום ליצרנים לייצר את הכמות Q2 .קל לראות שאם המחיר בשוק יהיה P1 היצרנים ירצו לייצר את הכמות Q2 ולכן הממשלה תעניק ליצרנים סובסידיה בסך P1-PMAX
על כל יחידה מיוצרת. (הצרכנים ישלמו PMAX והממשלה תוסיף את ההפרש כך שהיצרן יקבל בסופו של דבר מחיר של P1 עבור כל יחידה מיוצרת.)

מחיר מינימום

הממשלה קובעת באמצעות חקיקה את המחיר הנמוך ביותר שבו ניתן לקיים מסחר. המטרה של הממשלה היא לדאוג ליצרנים. הממשלה למעשה מבטיחה ליצרנים מחיר סף שבו הם בכל מקרה יוכלו למכור את התוצרת שלהם (חשוב להדגיש שמחיר המינימום תמיד גבוה ממחיר שווי משקל). לדוג', בשוק העבודה: הממשלה קובעת מחיר מינימום שמותר לעובד לקבל מהמעסיק, ואסור לצדדים לסכם על מחיר נמוך יותר.

כאשר הממשלה קובעת מחיר מינימום PMIN הצרכנים רוצים לקנות כמות של Q3 במחיר המינימום ואילו היצרנים רוצים למכור כמות של Q4 במחיר המינימום ולכן נוצרים בשוק עודפי היצע בגודל
Q4-Q3 (היצרן ירצה לייצר גם אם אין מי שיקנה). ולכן בכדי לשמור על מחיר המינימום על הממשלה לפעול באחת מהדרכים הבאות:

שלוש דרכים לשמור על מחיר מינימום

1.קביעת מכסות ייצור

הממשלה תקבע ליצרנים מכסות ייצור כך שהכמות המיוצרת ע"י כל היצרנים תהיה שווה לכמות המבוקשת ע"י כל הצרכנים במחיר המינימום (כלומר מכסות ייצור בהיקף של Q3 )

 

 

 

 

 

2. קניית עודפי היצע על ידי הממשלה:

הממשלה קונה את כל עודפי ההיצע שנוצרו בשוק כתוצאה ממחיר המינימום Q4-Q3 ומשמידה אותם (או מוציאה אותם מהמדינה)

 

דרך 3-מתן סובסידיה ליצרנים

במחיר PMIN היצרנים רוצים לייצר Q4 יחידות ואילו הצרכנים רוצים לקנות רק Q3 יחידות.בכדי שהצרכנים בשוק ירצו לקנות את הכמות המיוצרת Q4 המחיר לצרכן צריך להיות P1 ולכן הממשלה צריכה לתת ליצרנים סובסידיה בגובה של PMIN-P1 על כל יחידה מיוצרת.

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, משה יניב


6 − אחד =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים