שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2014

התנהגות צרכניםכשרוצים להבין את הצרכן ולדעת איך לפתח מהלכים עסקיים מקצועיים ואישיים כדי שנוכל להגיע להצלחה שאנחנו מייחלים אליה.

התנהגות צרכנים משקפת את כלל ההחלטות של צרכנים בנוגע לרכישה, צריכה והיפטרות ממוצרים, שירותים, פעילויות ורעיונות, על ידי ׳יחידות המקבלות החלטה׳ לאורך זמן.

תהליך קבלת ההחלטות כולל זיהוי הבעיה (גירוי פנימי או חיצוני), חיפוש מידע (אישי או ממקורות חיצוניים), הערכת חלופות (תהליך עיבוד המידע) והחלטה פעולה.

השיקול הרציונלי מוטה על ידי דברים שהם מעבר לרציונל, ברגע שמוסיפים למשוואה מחיר זול יותר או מבצע אנשים רבים מתפתים לקחת מוצר שלא היו לוקחים אותו מלכתחילה.

 

התנהגות היא פונקציה של האדם והסיטואציה. לאדם מאפיינים אישיים הנוסעים מהאישיות שלו, מהאוכלוסייה אליה הוא משתייך ואף לחווית הצרכן. על האדם משפיע הסיטואציההסביבה.

 

גירוי פנימי ו/או חיצוני מידע אישי, תהליך עיבוד המידע

החלטה / פעולה

הערכת חלופות

חיפוש מידע

זיהוי הבעיה

התנהגות לאחר הפעולה

מודלים של קבלת החלטות

חיפוש מידע ממקורות חיצוניים

מה משפיע על קבלת ההחלטות שלנו ?

 

פילוח שוקאפיון ומיפוי קהל המטרה.

ניתוח התנהגות הצרכן ברמת המאפיינים הפסיכולוגיים וההתנהגותיים. זיהוי התובנה הצרכנית

 

מיצוב המוצרבניית תפיסת המותג

אבחון עמדות ובניית תפיסת מותג רלוונטית בקטגוריה ספציפית.

מה צריך להגיד לצרכן כדי שיתפוס אותי כמו שאני רוצה.

 

תמהיל השיווקבחירת האמצעים להשפעה על הצרכן.

המהלך השיווקיהיישומים השיווקיים הסגמנטליים לצורכי מגע אופטימלי עם צרכן.

יישום המהלך השיווקי שנועד לייצר מגע אופטימלי עם הצרכן, שיבנה את התפיסה שאנחנו רוצים ולהביא לפעולה אליה אנו שואפים (קנייה).− ארבע = 5

תואר ראשון
תואר שני
מרצים