שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2013

בס"ד, יום חמישי כ"ז בחשוון תשע"ד, 31.10.13

שיעור שלישי

משוואות אי רציונאליות:

כאשר יש לי משוואה עם שורשים, אני צריך להעלות את המשוואה בחזקת 2 עד להעלמת השורשים. במצב זה אני עשוי לקבל פתרונות שגויים, ולן עלי להציב את הפתרונות במשוואה המקורית. רק פתרון שמסדר עם המשוואה המקורית הוא פתרון אמת.


כלומר x+5=16

מכאן נובע x=11

משוואה דו ריבועית היא משוואה שניתן לקבל ממנה משוואה ריבועית על ידי הצבה של משתנה t. כלומר יש לי ערך ריבועי ואני מחליף אותו ב-t, ואז אני מקבל t בריבוע. לא ניתן לומר שיש בהכרח 4 פתרונות אפשריים, יש לבדוק כל תרגיל לגופו.


משוואות מורכבות:

כאשר משתנה מופיע בחזקות עם מעריכים שונים, כדאי להציב במקומו t, לפתור, ולהמיר את t בחזרה למשתנה המקורי.


נציב t, ונקבל

 

לצילום המרתון× 8 = שמונה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים