שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2013

בס"ד, יום ראשון ל' בכסלו תשע"ד, 3.11.13

שיעור רביעי

הסבר לתפוקה שולית פוחתת:
מאחר ששטח המפעל קבוע, ומספר המכונות מוגבל, אז ככל שנוסיף עובדים – הצפיפות תלך ותגדל, תהליך הייצור יהיה פחות יעיל, והתפוקה השולית של העובדים תלך ותקטן.

כל עוד התפוקה השולית חיובית, התפוקה הכוללת תלך ותגדל.
כאשר התפוקה השולית שווה ל-0, התקופה הכוללת מקסימלית.
כאשר התפוקה השולית שלילית, התפוקה הכוללת TP יורדת.

הקשר בין התפוקה השולית MP לתפוקה הממוצעת AP:

כאשר התפוקה השולית מעל התפוקה הממוצעת – התפוקה הממוצעת עולה.
כאשר התפוקה השולית מתחת לתפוקה הממוצעת – התפוקה הממוצעת יורדת.
כאשר התפוקה השולית שווה ותפוקה הממוצעת – אז התפוקה השולית בשיא.
כאשר התפוקה השולית יורדת מההתחלה, התפוקה הממוצעת תרד יותר לאט.

 

ערך התפוקה השולית של כל פועל VMP זו התפוקה השולית בערכים כספיים.
.VMP=MP*Px. כלומר ערך התפוקה השולית = תפוקה שולית * מחיר המוצר.
היצרן יעסיק פועלים כל עוד ערך התפוקה השולית של הפועל גדול מהשכר שלו. במילים אחרות: אני אעסיק עובד כל עוד המוצרים שהוא מוסיף לי, יותר יקרים מהמשכורת שאני משלם לו.

הרווח של בעל העסק יהיה: X*Px-L*W כאשר X זה כמות המוצר, Px זה המחיר לצרכן, L מספר הפועלים W המשכורת לכל עובד.

 

 

 

 

פונקציית העלויות ועקומת ההיצע

X = הכמות המיוצרת
Px = המחיר של יחידה X
TR = פדיון כולל, מה נכנס לי היום לקופה.
TC = עלויות כוללות.
FC = עלויות קבועות. אלו עלויות שלא תלויות בכמות המיוצרת (בתפוקה) וקיימות גם כאשר לא מייצרים בכלל.
VC = עלויות משתנות, התלויות בכמות המיוצרת, והן גדלות כאשר החברה מגדילה את התפוקה.
ATC = עלות ממוצעת כוללת. TC/X.
עלות שולית מראה לנו למעשה בכמה גדלו ההוצאות של היצרן כאשר הכמות המיוצרת גדלה ביחידה אחת.

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, משה יניב


5 × שש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים