שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 9× אחד = 7

תואר ראשון
תואר שני
מרצים