שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 47 − חמש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים