שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 4− אחד = 7

תואר ראשון
תואר שני
מרצים