שם הכותב: תאריך: 04 ינואר 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 4 בקורס "עקרונות התנהגות בניהול" מתאריך 10.11.15

שיעור 4 עקרונות התנהגות בניהול× 9 = שמונים אחד

תואר ראשון
תואר שני
מרצים