שם הכותב: תאריך: 02 אפריל 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 2 בקורס "חשבונאות פיננסית ב' " מתאריך 29.2.16

חשבונאות פיננסית ב שיעור 2

 − אחד = 7

תואר ראשון
תואר שני
מרצים