שם הכותב: תאריך: 04 ינואר 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 2 בקורס "עקרונות התנהגות בניהול" מתאריך 27.10.15

שיעור 2 עקרונות התנהגות בניהול− אחד = 7

תואר ראשון
תואר שני
מרצים