שם הכותב: תאריך: 09 ינואר 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 12 בקורס "עקרונות התנהגות בניהול" מתאריך 5.1.16

שיעור 12 עקרונות התנהגות בניהול6 × = שלושים שש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים