שם הכותב: תאריך: 23 ינואר 2017

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "תורת היצרן " מתאריך 23.1.17

תורת היצרן שיעור 11+ 4 = שמונה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים