שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2015

אתם\ן מוזמנים\ות לקרוא את סיכום השיעורים 1-5 סוגיות באחריות תאגידית, השיעור האחריו התקיים ב 19.11.2015סוגיות באחריות תאגידית- סיכומי שיעורים 1-5תשע − 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים