שם הכותב: תאריך: 22 נובמבר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של גב' רויטל אלטברגר בקורס עקרונות התנהגות בניהול שנערך בתאריך 22.11.2017, בנושא: למידה, הקשר שבין תפיסה ללמידה, הגישה ההתנהגותית, הגישה הביהבריוריסטית, התניה קלאסית. במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

(הערה: שם הקורס שונה לעקרונות התנהגות בניהול, אך מדובר באותו קורס).

צילום ועריכה: רז חיון


 חמש + 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים