שם הכותב: תאריך: 26 אוקטובר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של גב' רויטל אלטברגר בקורס עקרונות התנהגות בניהול שנערך בתאריך 25.10.2017, בנושא: מבוא, פסיכולוגיה חברתית, הגורמים המשפיעים על התנהגות חברתית, פסיכולוגיה חברתית כתחום מדעי, אתיקה במחקר חברתי. במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

(הערה: שם הקורס שונה לעקרונות התנהגות בניהול, אך מדובר באותו קורס).

צילום ועריכה: רז חיון


 − שבע = 2

תואר ראשון
תואר שני
מרצים