שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

סוגיות נבחרות בביטוח ותנאי מסחר

 

ההיסטוריה של הביטוח

מתי הפרט ירצה לרכוש ביטוח?

 

כיצד עובד ביטוח

חברת הביטוח (המבטח) בעצם מנהלת קופה שמשתתפים בה כל אותם גופים (אנשים פרטיים, חברות וגופים משפטיים אחרים) אשר צפויים לנזקים מסוימים.

מכספי אותה קופה מפצים את היחידים הסובלים בפועל מאותם נזקים ואשר אלמלא הביטוח לא היו יכולים לעמוד בהם.

לדוגמא: אדם שאינו בעל אמצעים כספיים יתקשה להתאושש מבחינה כלכלית אם כל תכולת דירתו שערכה 100,000 ש"ח תישרף. אולם, אם נחלק את הנזק בין אלף איש (שלפי נתונים סטטיסטיים דירתו של אחד מהם צפויה להישרף במשך השנה הקרובה) הרי שכל אחד ואחד מהם לא יתקשה לשלם סכום של 100 שקלים לשנה כדי לבטח עצמו בפני סיכון זה.

 

יתרונות הביטוח המסחרי

 • צירוף הסיכון – חוק המספרים הגדולים, נדרש פחות הון עצמי
 • הפרדת הסיכון ((segregation – מתמטית, דיפרנציאליות בפרמיות
 • שליטה בסיכון המוסרי – השתתפות עצמית, ביטוח משותף, חריגים

הסיכון

 • כלכלי
 • ניתן להעברה
 • סיכון בר ביטוח:
  • סיכון טהור
  • בר מדידה אנליטית וסטטיסטית
  • ניתן לפיזור בין מבוטחים
  • נזק משמעותי והסתברות נמוכה
  • נזק מקרי

 

מקרה הביטוח

 • אירוע מוסכם בפוליסה
 • אי וודאות בקשר ל:
  • עצם קרות האירוע
  • מועד האירוע
  • גובה הנזק
 • הסתברות נמוכה לקרות מקרה הביטוח
 • הפסד למבוטח
 • חיצוני למבוטח
 • מחוץ לשליטתו של המבוטח
 • בגדר תאונה, פתאומי, מקרי או בלתי צפוי

 

תגמולי הביטוח (הפיצויים)

 • מחויבות ברורה על פי חוזה
 • בדרך כלל לשפות את המבוטח. קיים גם פיצוי.
 • אופן השיפוי/הפיצוי
 • מגבלת סכום
 • השתתפות עצמית

 

דמי הביטוח (הפרמיה)

 • בדרך כלל נמוכים ביחס לתגמולי הביטוח
 • בגבולות האפשרויות הכלכליות של המבוטח

 

ביטוח מול אחריות

הדומה:

 • התחייבות צד אחד להשיב את מצבו של הצד השני לקדמותו

השוני:

 • סיכון חיצוני לעומת נזק שבשליטת היצרן/מחזיק המוצר
 • מבטח לעומת יצרן/ספק/משווק
 • אחריות נמכרת לרוב אגב אספקת שירות/מוצר
 • התחייבות לתיקון המוצר או לספק שירות תחליפי
 • מחיר האחריות כלול במחיר הראשוני של המוצר

   

מאפייני ענף הביטוח בישראל

 • ריכוזיות גבוהה: 5 הקבוצות הגדולות מהוות למעלה מ- 95% מהמערכת, ו- 2 הקבוצות הגדולות מהוות כ- 56% מהמערכת.(מגדל וכלל).
 • חברות ביטוח זרות – פעילות באמצעות בעלות (ג'נרלי, AIG) וביטוחי משנה.
 • פעילות בתחומים רבים ומעבר לכל בו פיננסי.
 • פריסה ארצית רחבה של הסניפים.
 • רכישת סוכנויות ביטוח.
 • פעילות אינטנסיבית בשוק ההון, לרבות ניהול נכסי עמיתים (קופ"ג, קרנות נאמנות, תיקי השקעות), כפועל יוצא של ועדת בכר.
 • רמת מעורבות גבוהה של הרגולאטורים.

 

כללי אצבע בניהול הביטוחים

 • היו מודעים לסיכונים והגדירו את הסיכון הנסבל
 • הבינו את מנגנון חישוב הפרמיה ובדקו את האפשרות להנחה
 • הקפידו לקבל בכתב את פירוט סכומי הביטוח
 • בצעו סקר שוק אל מול חברות שונות
 • נצלו יתרון לגודל וריכוז ביטוחים לצורך ניהול משא ומתן
 • מדובר בתחום מסוכן- היעזרו במומחים במידת הצורך
 • דאגו לקבל עותק מלא וסופי של הפוליסה הכולל את חלקיה, לרבות הנספחים
 • אל תסתמכו על הבטחות בע"פ – דאגו לקבל הבטחות בכתב
 • קראו את החריגים
 • כאשר אתם מגישים תביעה לחברת הביטוח שמרו אצלכם העתק מכל מסמך והחתימו את הגורם הרלוונטי עם תאריך על כל מסמך שאתם מוסרים לו.

 

סוגי ביטוח עיקריים

ביטוח חיים

 • חיסכון ארוך טווח (לגיל פרישה בעיקר);
 • ביטוח ריסק למקרה מוות;
 • ביטוח תאונות אישיות, נכות וכו'.

ביטוח כללי

 • ביטוח רכוש (רכב, מבנים, תכולת דירה וכו');
 • ביטוח חבויות (צד ג', אחריות מעביד, אחריות מקצועית, דירקטורים ומנהלים);
 • ביטוח בריאות (רפואי משלים, שיניים, סיעודי וכו');
 • ענפים אחרים (מטענים, כלי טייס ושייט, ביטוח אשראי;
 • ביטוח אסונות (נזקי טבע, טרור, מלחמה).

 

ביטוח משנה

 • מצמצם את החשיפה של חברת הביטוח לסיכונים;
 • לרוב נעשה מול חברות לביטוחי משנה בחו"ל;
 • שיעור ביטוח משנה נמוך בביטוח חיים, וגבוה בענפי חבויות;
 • כמעט מלא בענפי אחריות מקצועית, ביטוחי מנהלים ודירקטורים וביטוחי אסונות;
 • הכנסות
  מבטחי משנה: מהפרמיה, ללא דמים ובולים.

 


 שלוש + 8 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים