שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

אסטרטגיות באופציות

 

מבוא

כפי שראינו בשיעורים הקודמים, ניתן לקנות ולמכור אופציות לצרכי הגנה שונים.

מעבר לאפשרות לקנות או למכור כל אופציה, ניתן לשלב אופציות בינם לבין עצמן וניתן לשלב אופציות עם פורוורד וליצור פוזיציות מורכבות יותר.

פוזיציות אלה מכונות "אסטרטגיות באופציות".

מטרת אסטרטגיות אלה לתת מענה והגנה מפני התפתחויות צפויות בנכס הבסיס (מט"ח, ריבית, מניה או סחורה).

ניתן לחלק את האסטרטגיות לסטטיות (בהן קונים או מוכרים את האופציות ומחזיקים עד הסוף) לבין דינמיות (שמתעדכנות באופן רציף).

בקורס נדון באסטרטגיות סטטיות.

בהמשך השיעור, נציג דוגמאות לאסטרטגיות מקובלות ונדון בצרכים השונים.

כל שרטוטי האסטרטגיות בוצעו באמצעות סימולטור המעו"ף של בנק הפועלים ונכונות ל 2.2.2014 (אתם יותר ממוזמנים לבנות בעצמכם אסטרטגיות באמצעות הסימולטור).

 

הגדרות

אסטרטגיות ערומות – מוגדרות כאסטרטגיות הכוללת קניה או מכירה של נכס אחד בלבד, ללא פוזיציה בנכס הבסיס. אסטרטגיות אלה הן האסטרטגיות המסוכנות ביותר.

במצגת זו לא נדון באסטרטגיות ערומות שכבר הראנו בשיעורים קודמים.

אסטרטגיות מורכבות – כוללות קניה או מכירה של יותר מנכס אחד.

ישנם אינסוף צירופים אפשריים של אופציות. במצגת זו נדון בכמה מהאפשרויות המקובלות והשימושיות ביותר.

 

סוגי אסטרטגיות

האסטרטגיות השונות נחלקות בהתאם להתאמתן לצפי החברה לגבי שינויים בשוק:

 • אסטרטגיות המתאימות לתנודות צפויות לכיוון מסויים (למשל רכישת CALL או מכירת PUT).
 • אסטרטגיות לשוק תנודתי – ללא קשר לכיוון התנודה (למשל קניית אוכף או שוקת, או כתיבת פרפר או קונדור)
 • אסטרטגיות לשוק יציב – למשל
  כתיבת אוכף או שוקת או קניית פרפר או קונדור.

חשוב להדגיש כי ישנן אסטרטגיות נוספות מורכבות יותר.

 

 

 

 

אסטרטגיות לשוק בכיוון מסויים (עולה או יורד) – אופציית רגילה

האסטרטגיה הפשוטה ביותר כאשר מצפים לתנודות בשוק לכיוון אחד (עלייה או ירידה) היא באמצעות אופציה אחת:

שוק עולה

רכישת אופציית Call – כפי שראינו בשיעורים הקודמים

מכירת אופציית Put – כפי שראינו בשיעורים הקודמים.

שוק יורד

רכישת אופציית Put – כפי שראינו בשיעורים הקודמים.

מכירת אופציית Call – כפי שראינו בשיעורים הקודמים.

ניתן גם לשלב בין אסטרטגיות לנכס הבסיס (Call מכוסה אוPut מכוסה).

ניתן גם לבנות אסטרטגיות של שילוב אופציות Put או אופציות Call (אסטרטגיית מרווח עולה ואסטרטגיית מרווח יורד).

 

אסטרטגיות לצפי שוק עולה

רכישת אופציית CALL

מכירת אופציית PUT

 

אסטרטגיות לצפי שוק יורד

רכישת אופציית PUT

מכירת אופציית CALL

 

אסטרטגיות לשוק תנודתי

אסטרטגיות אלה מתאימות לשווקים תנודתיים ולמשקיעים הצופים שינויים חדים בנכס הבסיס. לקבוצה זו שייכות ארבע אסטרטגיות:

 • רכישת אוכף
 • רכישת שוקת
 • כתיבת קונדור
 • כתיבת פרפר

 

רכישת אוכף

חברה תקנה אסטרטגיה זו כאשר היא רוצה להגן מפני שוק תנודתי, אך לא יודעת לצפות את כיוון השינוי.

אסטרטגיה זו מורכבת מרכישת אופציית Call ואופציית Put בעלות מחיר מימוש זהה, הנמצא קרוב למחיר נכס הבסיס (אופציות בכסף).

באסטרטגיה זו התזרים חיובי תמיד (למעט המקרה שבו ערך נכס הבסיס בפקיעה שווה למחיר המימוש).

ההפסד המקסימאלי מהאסטרטגיה שווה לסכום הפרמיות ששולמו.

דוגמא:

המדד (ליום 2.2.2014): 1296.04. האסטרטגיה:

קניית CALL:

קניית PUT:

 

עלות האסטרטגיה: 710+1030=1740


 

רכישת שוקת (אוכף קטום)

חברה תקנה אסטרטגיה זו כאשר היא רוצה להגן מפני שוק תנודתי, אך לא יודעת לצפות את כיוון השינוי.

אסטרטגיה זו מורכבת מרכישת אופציית Call ואופציית Put כאשר מחיר המימוש של ה Call גבוה יותר ושתיהן מחוץ לכסף.

באסטרטגיה זו התזרים חיובי תמיד (למעט המקרה שבו ערך נכס הבסיס בפקיעה שווה למחיר המימוש).

אסטרטגיה זו זולה יותר מאוכף (כיוון שהאופציות מחוץ לכסף).

ההפסד המקסימאלי מהאסטרטגיה שווה לסכום הפרמיות ששולמו.

דוגמא:

המדד (ליום 2.2.2014): 1301.27, האסטרטגיה:

רכישת CALL

רכישת PUT

 

עלות האסטרטגיה: 1380+900=2280


 

כתיבת קונדור

אסטרטגיה זו מורכבת מקניית שוקת וכתיבת Call ו- Putt מחוץ לכסף.

אסטרטגיה זו מתאימה לחברה שרוצה להגן על עצמה מתנודות נכס הבסיס לכיוון לא ידוע, אך רוצה למזער את עלות האסטרטגיה.

כתיבת האופציות מכניסה לחברה כסף ומקטינה את העלויות. עם זאת, היא מצמצת את הרווח האפשרי בעת שינוי גדול בנכס הבסיס.

חשוב להדגיש כי ניתן לקבל אסטרטגיה זו גם משילובים אחרים של אופציות (למשל Call בלבד).

דוגמא:

המדד (ליום 2.2.2014): 1301.27, האסטרטגיה:

כתיבת PUT:

רכישת PUT:

רכישת CALL:

כתיבת CALL:

עלות האסטרטגיה: -450+790+440-220=560


 

כתיבת פרפר

אסטרטגיה זו מורכבת מארבע אופציות וכוללת מכירת Call אחד במחיר מימוש נמוך, קניית שתי אופציות Call במחיר מימוש זהה (בד"כ בכסף) ומכירת אופציית Call בעלת מחיר מימוש גבוה.

בדומה לקונדור, אסטרטגיה זו מתאימה לחברה שרוצה להגן על עצמה מתנודות נכס הבסיס לכיוון לא ידוע, אך רוצה למזער את עלות האסטרטגיה.

כתיבת האופציות מכניסה לחברה כסף ומקטינה את העלויות. עם זאת, היא מצמצת את הרווח האפשרי בעת שינוי גדול בנכס הבסיס.

חשוב להדגיש כי ניתן לקבל אסטרטגיה זו גם משילובים אחרים של אופציות (למשל Put בלבד או שילוב).

דוגמא:

המדד (ליום 2.2.2014): 1301.27, האסטרטגיה:

כתיבת :CALL

קניית 2 :CALL

כתיבת CALL:

עלות האסטרטגיה: -920+880-220=-260 (תקבול)


 

אסטרטגיות לשוק יציב

אסטרטגיות אלה מיועדות למשקיעים וחברות שצופים שוק יציב.

עם אסטרטגיות אלה ניתן למנות את האסטרטגיות הבאות:

 • כתיבת אוכף – תמונת המראה של רכישת אוכף כפי שראינו לעיל.
 • כתיבת שוקת (אוכף קטום) – תמונת המראה של רכישת שוקת כפי שראינו לעיל.
 • קניית פרפר – תמונת המראה של כתיבת פרפר כפי שראינו לעיל.
 • קניית קונדור – תמונת המראה של כתיבת קונדור כפי שראינו לעיל.

 

כתיבת אוכף- דוגמא

המדד (ליום 31.3.2014) 1401.35, האסטרטגיה:

כתיבת CALL

כתיבת PUT

 

עלות האסטרטגיה: -240-1160=-1400 (תקבול)


 

 

כתיבת שוקת (אוכף קטום) – דוגמא

המדד (ליום 31.3.2014) 1401.35, האסטרטגיה:

כתיבת CALL:

כתיבת CALL:

עלות האסטרטגיה: -650-1160=-1810 (תקבול)


 

 

קניית פרפר – דוגמא

המדד (ליום 31.3.2014) 1401.35, האסטרטגיה:

קניית :CALL

מכירת 2 CALL:

קניית CALL:

עלות האסטרטגיה: 620-480+60=200

 


 

קניית קונדור – דוגמא

המדד (ליום 31.3.2014) 1401.35, האסטרטגיה:

קניית PUT:

מכירת PUT:

מכירת CALL:

קניית CALL:

עלות האסטרטגיה: 220-550-240+60=-510 (תקבול)


 

אסטרטגיה למניעת הפסד בתיק השקעות בניירות ערך

חברות (וגם אנשים פרטיים) מחזיקים תיק ניירות ערך אשר יכול להניב רווח אך גם הפסד במידה ויש משבר בשוק המניות.

ניתן לבנות אסטרטגיה לפיה אפשר רק להרוויח מתיק המניות ובמקרה הכי גרוע שומרים על הקרן אבל לא מפסידים.

דוגמא:

לחברה 100,000 ₪ אותם היא רוצה להשקיע בתיק מניות. החברה תשקיע את הכסף במק"מ לשנה ותקבל בעוד שנה 105,000 ₪ (הריבית הגלומה במק"מ היא 5,000 ₪ והיא וודאית במידה ומחזיקים את המק"מ למשך שנה עד הפדיון).

במקביל תרכוש החברה אופציית CALL על מדד המניות תמורת פרמיה של 5,000 ₪.

אם שוק המניות עולה – החברה מממשת את האופציה ויכולה להרוויח הרבה כסף בגלל אפקט המנוף של האופציה.

אם שוק המניות יורד – החברה לא מממשת את האופציה ומפסידה את עלות הפרמיה בלבד שהיא שוות ערך לריבית שתקבל במק"מ ולכן במקרה זה שמרה על ערך הקרן של תיק ההשקעות ולא נקלעה להפסד.4 + = שמונה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים