1. אין להתבטא בצורה לא ראויה כלפי הבלוגרים ו/או סטודנטים אחרים,  התורמים לבלוג הסיכומים.
  2. אין ללעוג לעבודה שמושקעת על הבלוגרים. מותר להעביר ביקורת בונה, תוך הימנעות מוחלטת משימוש במילים פוגעניות.
  3. יש לשמור על רוח טובה ולקיים יחסי רעות מכובדים בין החברים.
  4. בלוגרים תורמים ומשתפים אחרים בסיכומי השיעור שאותם כתבו בעמל רב, גם כאשר ויכוח מתלהט אין לתקוף בלוגרים ו/או סטודנטים אחרים ו/או מרצים בכל צורה שהיא לרבות התכנים שהעלו, גילם, מינם, עדתם, עמם, דתם, דעותיהם או כל מאפיין אישי אחר.
  5. יש להקפיד על יושר, הגינות וניקיון כפיים.
  6. אין לפרסם פרטי מידע אישיים כלשהם על משתמשים אחרים ללא רצונם והסכמתם המלאה בכתב.
  7. סטייה חמורה של משתמשים מכללי ההתנהגות מהווה עילה לאזהרה וחסימה משימוש בבלוג, ואף עילה לתביעה משפטית
תואר ראשון
תואר שני
מרצים