שם הכותב: תאריך: 03 נובמבר 2013

יסודות המחקר השימושי- שיעור 2-3

שיטות מחקר: הגישה המדעית

הכל מתחיל בסקרנות האדם לחקור ולהבין בצורה יותר טובה דברים,וכדי להבין את זה בגישה המדעית יש לבצע מחקר.
השאלה המחקרית-חוקר ניגש למחקר עם השערה כלשהיא,שלא מבוססת, והוא על ידי הוכחות יכול להפריך או לאשש את ההשערה.

מהי תאוריה:

תיאוריה היא הסבר שיטתי לגבי אוסף הכללות אמפיריות. זוהי מערכת של מונחים, הגדרות וטענות המייצגים השקפה על תופעה מסוימת על ידי הצגת היחסים בין המונחים במטרה להסביר ולנבא את התופעה

מהו משתנה?

הגדרה: קיבוץ לוגי של ביטויים או תכונות המרכיבות תופעה מסוימת. לכל משתנה יש יותר מערך אחד

משתנה בלתי-תלוי: הגורם המנבא. משתנה שהחוקר בוחר במטרה לבדוק את יכולת הניבוי האפשרית שלו על הגורם האחר (המשתנה התלוי).

משתנה תלוי: הגורם המנובא. המשתנה אותו החוקר רוצה להסביר. השינויים בו מיוחסים למשתנה הבלתי תלוי

בעיית מחקר:

שאלה שמעלה החוקר ושניתן לחוקרה לפי הגישה המדעית.

חייבת לבטא יחס בין 2 משתנים או יותר'עליה להיות מנוסחת בצורת שאלה.

עליה להיות מנוסחת בצורה ברורה,עליה לעמוד בדרישת האמפיריות.

"האם יש קשר בין רמת ההשכלה של העובד לבין העניין שיש לו בעבודה ?"

"האם עזרה מעמיתים משפיעה על הביצועים בעבודה ?"

מטרת המחקר:

מטרת גישוש: מחקר מקדים, מחקר זה עוזר לגבש השערות ולא לאשש השערות.

מטרת תיאור וקשר: החוקר מעוניין לתאר תופעות או למצוא קשר/מתאם בין תופעות. ההבדלים שקיימים בין הנחקרים קיימים מראש והחוקר מתבונן במשתנים כפי שהם קיימים במציאות ללא יכולת שליטה עליהם.

מטרה סיבתית: החוקר מעוניין לבדוק השפעות ולכן יוצר באופן יזום את ההבדלים בין הנחקרים במשתנה הבלתי תלוי ואחר כך בוחן את השפעת השינוי על המשתנה התלוי.

בעיית המחקר, השערת המחקר וסוג המחקר שמתבצע בפועל צריכים להתאים למטרת המחקר

 

 

תאוריה ומחקר:

.1 מטרת המחקר היא לאושש או להפריך את התאוריה,לא להוכיח אותה.
2. אם החקר לא מאושש אז הפרכנו או לא ?-תאוריה לא נופלת בגלל מחקר אחד,אך אם יתחיל להיות זרם מחקרים שיוכיח שהתאוריה לא נכונה אז תגיע תאוריה אחרת במקומה.
3.עד כמה נהיה בטוחים בממצאים ?
4.אם לא אוששנו תאוריה אז להפריך או לוותר?

 

שלבים במחקר:

מבוא
הגדרת מטרת ובעיית המחקר
הצגת משתני המחקר
ניסוח השערות המחקר
שיטת המחקר
החלטה על סוג המחקר-הליך
בחירת הנחקרים-המדגם
כלים לאיסוף הנתונים
ממצאים
ניתוח הנתונים- מבחנים סטטיסטיים
דיון
הסקת מסקנות,המלצות ומסקנות.

המשגה:

הגדרה מדויקת ביחס לכוונות החוקר בעשותו שימוש בתופעה/ משתנה מסוים.

תהליך שבו הופכים את המושגים המופשטים למדידים.

הגדרה תאורטית (נומנילית\שמית)
הגדרה תצפיתית ( אופרציונלית)

הגדרה תאורטית :
קובעת את התוכן של המשתנה לצורך המחקר המסוים.
הגדרה מילולית ומופשטת של המשתנה.
מטרתה : צירת אחידות בהבנת המושג בין החוקר, לעמיתיו, לקוראי ומבקרי המחקר.
מקובלת על מרבית העוסקים בתחום.נרחבת ומתארת את כל התופעה.

הגדרה תצפיתית:

מתארת כיצד החוקר מודד את משתנה המחקר.
מתארת את :
הזמן בו נבנה הכלי
האופן בו התשובות מקובצות/ניתן ציון
בונה כלי המדידה

לצילום שיעור 1

 

לצילום שיעור 2

 

לצילום שיעור 3

 

 

 + חמש = 12

תואר ראשון
תואר שני
מרצים