שם הכותב: תאריך: 06 נובמבר 2013

 

הסכם – יכול להתבצע בכתב, בע"פ או בהתנהגות.

פסק דין ש.ג.מ חניונים נגד מדינת ישראל:

בית הדין קבע כי במקרה זה היה הסכם בהתנהגות. לא נאמר דבר, לא נכתב ונחתם דבר, אך היה הסכם בהתנהגות שמדינת ישראל צריכה לשלם לש.ג.מ חניונים. העובדות כי היה מחירון לשהייה בחניון, וש.ג.מ חניונים פתחו את שעריהם לכלי הרכב הצה"ליים היא הסכם שבהתנהגות.

בהסכם יש: הצעה וקיבול. מציע וניצע. ללא הצעה וקיבול לא ייכרת הסכם. 

יכול להיות מצב שבו הניצע מציע הצעה חדשה, ובכך הופך להיות המציע, והצד השני הניצע. דוגמה: המציע נוקב במחיר למכונית. הניצע אינו מקבל מחיר זה ונוקב במחיר חדש, ולכן הופך מניצע למציע. השלב שבו יש "פינג-פונג" נקרא בשפה המקצועית 'משא ומתן' – חילופי הצעות.  במידה ויש הצעה, אך אין קיבול, לדוגמה, הצד הניצע טוען שצריך לחשוב על זה, אין הסכם. כלומר, אם אין קיבול – אין הסכם, והמציע רשאי לחזור בו מן ההצעה. אם טרם ניתנה הודעת קיבול אני יכול לחזור בי – חופש ההתקשרות החוזית: צדדים יכולים להתקשר ביניהם, אך יש להם גם את החופש מההתקשרות. כל עוד לא נכרת הסכם, המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה.  אם הניצע טוען שצריך לחשוב על הדברים, אך הצד המציע מציב תנאי: תשובה עד שעה או תאריך מסוים, למעשה המציע שומר לניצע את ההצעה עד מועד מסוים, ולאחריו ההצעה פגה.  המציע לא יכול לחזור בו מן ההצעה עד שתם המועד שניתן. אם המציע אומר שאינו חוזר בן מן ההצעה, כלומר, הצעה ללא חזרה, אסור לו לחזור מההצעה וגם לא לשנות את אופייה ותוכנה. אם הניצע חוזר למציע עם תשובה לאחר שפג תוקף ההצעה, הניצע יכול להפוך למציע, משום שהוא יכול להציע הצעה חדשה, לאחר שפג תוקף הקודמת.  "ההצעה פוקעת כשדחה אותה הניצע או עבר המועד לקיבולה".  הניסיון של המחוקק הוא לאזן בין האינטרסים של הצדדים, כך שכל צד יפגע כמה שפחות.

הצעה: כדי שתהיה קבילה משפטית, צריכה לכלול בתוכה פנייה, גמירות דעת ומסוימות. אם חסר אחד מן הבאים, וגם אם ניתנה הצעת קיבול, אין הסכם.                                                           פנייה –  פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה. פנייה אישית, מודעה בעיתון, מוצר בחלון ראווה. הפניה שכתובה בחוק יכול להיות בכל דרך שהיא.                                                                 גמירות דעת –   על המציע להיות גמור בדעתו לגבי הצעתו. המציע צריך להחליט באופן ודאי כי ברצונו למכור את הדבר אותו הוא מציע. לדוגמה: בפרסום מודעה יש גם פנייה וגם גמירות דעת, אך בעת בירור מחיר על הנכס שלך (כמה אקבל על הרכב שלי) אין גמירות דעת, משום שאני לא מציע את רכבי, אלא מעוניין לדעת את שוויו.                                                                 מסוימות –  מכשיר לחידוד הרצון. יכול ויהיה כמה שיותר פרטים בגוף ההצעה. לדוגמה: לא כול מכונית, לא איזושהי מכונית, אלא המכונית, המסוימות, בצבע המסוים, במחיר המסוים, עם הקילומטרז' המסוים הזה. צריך שיהיה ברור שמדובר על המכונית הספציפית הזו. לפרט את הדברים המסוימים הקשורים בהסכם.

במקרים יוצאי דופן, בית המשפט מוסמך להוסיף פרטים על מנת שההסכם יתקיים, בעיקר בנושא המסוימות, משום שהסכמים יש לקיים, ולכן בית המשפט תמיד יעדיף את האופציה של קיום ההסכם.ארבע × = 12

תואר ראשון
תואר שני
מרצים