שם הכותב: תאריך: 09 יוני 2014

בחשבונאות הניהולית הדוחות הם תמחירים ומיועדים לגורמים הפנימיים. בד"כ למנהלים ברמות ייצור השונות ,כאשר רוצים לתמחר מוצר רוצים את הדוחות האלו.

אלו הם דוחות המרכזים על כל העלויות שבחברה. כמה עולה לי לייצר, כמה עולה לי הספקים, כמה פגומים יש לי. איך המכונות מייצרות. קובעים את עלות המוצר.

אלו הם נתונים שאנו לעולם לא נרצה להעביר אותם הלאה לגורמים חיצונים.

דרך עבודה בחשבונאות הניהולית:

 1. אנו אוספים נתונים על עלויות, וממיינים אותם בדרך מסוימת.
 2. מתמחר את המוצרים, אפשר לקבוע תקנים ("כמה צריך לעלות לי יחידה")
 3. ניתוח של עלויות ייצור.
 4. בקרה ופיקוח וניתוח של סטיות. למשל- אם תכננתי לייצר יחידה ב 10 ₪ חומר גלם ובסוף זה עלה 12, אנו ננסה לבדוק מדוע ההבדל. אותו הדבר למקרה של סטיות בזמן.

 

חברה מסחרית היא חברה שקונה סחורה ומוכרת סחורה. חברה יצרנית זוהי חברה שמייצרת. כלומר היא קונה חומר גלם, יש עובדים, מפעל, מכונות. במקרה כזה עלות המכר כולל את כל העלויות שיש לי בייצור למשל חומר הגלם, שכירות המפעל שמייצר, הוצאות פחת על המכונות בייצור, חשמל בייצור. בחברה כזו ככל שהחברה תייצר כמות גדולה יותר נצפה לראות גידול ברווח הגולמי, כיוון שההוצאות הקבועות נשארות אותו הדבר.

סוגי ואופי העלויות:

 1. עלות קבועה– זוהי עלות שאינה תלויה בנפח הייצור בד"כ עלות שנצברת לאורך זמן. עלות זו קיימת בין אם המפעל בנפח ייצור מלא ובין אם לאו. לדוגמא: שכירות שנתית של 100,000. אם המפעל יכול לייצר עד 500,000 יח' בתנאים הנתונים. כושר הייצור– כמות היחידות שאני יכול לייצר בשנה מבלי שיש צורך בעלויות נוספות.
  אין כלל של יחסיות בין העלויות הקבועות לבין לכושר הייצור- כלומר אם אני רוצה להגדיל את כושר היצור ולייצר מיליון יתכן ורק צריך לרכוש עוד מכונה או עוד קצת שטח.
 2. עלות קבועה ליחידה– העלות הקבועה ליחידה קטנה ככל שנפח הייצור גדל. ככל שאייצר יותר יחידות העלות הקבועה יותר תתחלק לכמות גדולה יותר של יחידות.
 3. עלות משתנה– עלות שתלויה בנפח הייצור, כלומר סך העלות המשתנה הולכת וגדלה ככל שנפח הייצור גדל. למשל לייצר פחית צריך 10 גרם חומר וזה עולה לי 1 ₪. 1,000יח' עלות 1,000₪.
 4. עלות משתנה ליחידה– העלות נשארת זהה בכל רמות הייצור. כיוון שאנו יוצאים מנק' ההנחה שכבר החברה קיבלה את ההנחה המכסימלית שניתן היה לקבל
 5. עלות ישירה– עלות שניתן לייחסה באופן ספציפי למוצר מסוים והיא תכלול:
  1. חומר גלם,
  2. עבודה ישירה,
  3. יצרני חוץ/ קבלני משנה.- אנו מוצאים להם את היחידה הם משפרים אותה ומחזירים. בד"כ הם משלמים לפי מוצר.
   הרעיון הוא שיש דרך לייחס את עלות ליחידה עצמה. לדוגמא אם אני אייצר שולחן אני אחשב את :
 6. 2 קורות עץ בעלות 10 ₪ לקורה = 20 ₪
 7. 4 שעות עבודה ישירה 50 ₪ לשעה ל2 נגרים. = 400 ₪
 8. יצרני חוץ – ספק שצובע את השולחן =200 ש"ח
 9. עלות עקיפה– עלות שלא ניתן לייחסה אותה ישירות למוצר מסויים. היא תכלול עלויות כגון שכירות חשמל, ארנונה, שמנים, דלקים, שכ"ד עקיף (אנשי תחזוקה, מחשוב, מנהל הייצור).
 10. עלות משתנה למחצה– עלות בעלת מרכיב קבוע ומרכיב משתנה. למשל קו טלפון – דמי שימוש + תשלום עבור כל שיחה. לדוגמא- חשמל נותן אור שהוא קבוע לאורך כל השנה, וכוח למכונות תלוי בכמות הייצור.

 

 

דוגמאות:

צורכי המשרד 100,000 ₪ עקיפה קבועה.

שכ"ע פועלי ייצור- 300,000 ₪ ישירה משתנה.

שכירות המפעל 500,000 ₪ עקיפה קבועה.

חשמל (מאור + כוח) 100,000 עקיפה קבועה + משתנה.

ביטוח מכונות עקיפה קבועה

שכר מנהל חשבונות עקיף קבועה

קיטור מים (נניח שזה חלק מהייצור) זה כמו דלק למלגזה- עקיף משתנה.

דוגמא 1:

חברת סטינפי מייצרת מכשירים סלולרים, כושר הייצור של החברה הוא 4,000 יחידות בשנה. להלן נתונים נוספים:

היקף ייצור ביחידות

סה"כ עלות קבועה

עלות קבועה ליחידה

סה"כ עלות משתנה

עלות משתנה ליחידה

סה"כ עלות

עלות ממוצעת ליחידה

1,000

1,000,000

= 1,000 

2,000,000 

2,000

3,000,000 

= 3,000 

2,000

1,000,000

= 500 

4,000,000 

2,000

5,000,000 

= 2,500

3,000

1,000,000

= 333 

6,000,000 

2,000

7,000,000 

= 2,333 

 

 

דוגמא 2:

כושר הייצור של חברת סטינקי 20,000 יח' בשנה.

רמת ייצור

סה"כ עלות ₪

10,000

70,000 

14,000

78,000 

 

נדרש לחשב עלות משתנה ליחידה, סה"כ עלות קבועה, עלות ממוצעת ליחידה ברמת ייצור של 18,000 יח'

נבדוק לפי ההפרשים:

עלות משתנה ליחידה:

 

נבדוק מהם העלויות המשתנות בייצור 10,000 יחידות :

נבדוק מהם העלויות הקבועות בייצור 10,000 יחידות:

 

נבדוק מהי העלות הממוצעת ליחידה בייצור 18,000 יח': 4.78=

 

 

פתרון שיעורי הבית: פרק 1 תרגיל 2 , 6

עלות

ישירה משתנה

עקיפה קבועה

עקיפה משתנה

חומרי גלם

200,000 

0 

0 

שכר מנהל משמרת

 

100,000 

0 

שכר מנהל חשבונות

0 

50,000 

0 

פחת ציוד

0 

10,000 

0 

צרכי משרד

0 

5,000 

0 

שכ"ד של מבנה המפעל

0 

8,000 

0 

דלק למלגזות

0 

0 

15,000 

ביטוח מכונות

0

9,000 

0 

קיטור מים

0 

0 

50,000 

חשמל- כוח

0 

0 

12,000 

שכר פועלי ייצור

300,000 

0 

0 

מיסים עירוניים

0 

50,000 

0 

הובלות ופריקות

0 

0 

100,000 

מחסנאות- שכר ואחזקה

0 

200,000 

0 

יצרני חוץ- קבלני משנה

100,000 

0 

0 

סה"כ

600,000 

432,000 

177,000 

תרגיל 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היקף ייצור ביחידות

סה"כ עלות ישירה

עלות ישירה ליחידה

סה"כ עלות עקיפה קבועה

עלות עקיפה קבועה ליחידה

סה"כ עלות עקיפה משתנה

עלות עקיפה משתנה ליחידה

10,000

600,000 

 

432,000 

 

77,000 

 

20,000

   

432,000 

   

17.7

 

 

 

 

 

 

 

 

תרגיל 6:

עלויות

סיווג

בתפוקה מינימאלית- 7,500 יח'

בתפוקה מקסימאלית – 10,800 יח'

חומרי גלם

ישירה

150,000 

216,000 

חומרי עזר

עקיפה משתנה

5,000 

6,650 

עבודה ישירה

ישירה

127,500 

183,600 

אחזקת מכונות ומתקנים

עקיפה משתנה

12,300 

17,085 

חשמל מאור וכוח

עקיפה משתנה

3,000 

4,320 

חשמל מאור וכוח

עקיפה קבועה

1,400 

1,400 

עבודה בלתי ישירה

עקיפה משתנה

80,000 

106,400 

פחת

עקיפה קבועה

45,000 

45,000 

סה"כ

 

424,200 

580,455 

עלות משתנה ליחידת מוצר

 

47.35 

47.35 

סה"כ עלות משתנה

 

355,125 

511,380 

סה"כ עלות קבועה

     

סה"כ עלות קבועה ליחידה

 

9.21 

6.39 

סה"כ עלות ישירה

חומרי גלם ועבודה ישירה

277,500 

399,600 

סה"כ עלות ישרה ליח' מוצר

 

37 

37 

סך עלות עקיפה

 

146,700 

180,855 

סך עלות עקיפה ליחידת מוצר

 

19.56 

16.75 

סה"כ עלות ליח' להיקף ייצור של 10,000

     

עלות ממוצעת כולל ליח' להיקף ייצור של 10,000

     

יכולנו לפתור סעיףסעיף:

חומרי גלם

נחשב עלות עבור כל יחידה Ü

   
 

נחשב לחומרי העזר עלות עבור כל יחידה:

נפצל כמה משתנה וכמה קבוע

חומרי עזר

 

 

והקבוע זה ההפרש– 1,250

 

והקבוע זה ההפרש

 

 

 

 

שיעור 2:

תמחיר לפי הזמנה

מערכת תמחיר לפי הזמנה מנסה לקבוע את עלות הייצור מיד עם סיומו. לעיתים תכופות ניתן לזהות את העלויות הישירות בייצור, מיד עם סיומו בניגוד לעלויות העקיפות שטרם הוקצו למוצרים או שעדין לא נצברו במלואן.

תמחיר הזמנה מתייחס להזמנות- עבודות או מוצרים שונים זה מזה, אשר ניתן להפריד בניהם. לכל הזמנה ניתן לייחס את העלויות הישירות שלה- חומר גלם ועבודה ישירה אולם יש צורך למצוא דרך כיצד לייחס את העלויות העקיפות למוצר.

חומר גלם- עלויות חומרי הגלם הנכנסים למחסן נקבעים בהתאם לחשבוניות הקנייה. ועלויות חומרי הגלם היוצאים מהמחסן בהתאם לשיטת הערכת המלאי. עלות חומרי הגלם הנכללת בעלות המוצר מחושבת על פי עלות חומרי הגלם היוצאים מהמחסן.

עבודה ישירה– שכר עבודה שניתן לזהותו באופן ישיר ולייחסו ישירות להזמנה.

עלויות עקיפות- לכל הזמנה יש לייחס עלויות עקיפות לפי מפתח שנקבע מראש, על סמך תחזיות ארוכות טווח. מפתח (בסיס העמסה) יכול להיות מספר המוצרים, שעות עבודה ישירות, עלות עבודה ישירה, כמות חומרי הגלם, שעות מכונה, וכדומה. בשלב הבא מחלקים את העלויות העקיפות החזויות לבסיס העמסה שמתאים למפעל ומחשבים את תעריף העמסה.

 • מיד בתום ביצוע ההזמנה עלות המוצר תחושב באופן הבא:

עלויות ישירות (חומר גלם + עבודה ישירה) על פי הביצוע בפועל ועלויות עקיפות שמוקצות להזמנה עפ"י מפתח שנקבע מראש, והסה"כ מהווה את עלות ההזמנה.

בתום התקופה משווים בין העלויות העקיפות בפועל לבין העלויות העקיפות שהועמסו. במידה והעלויות העקיפות בפועל גבוהות מהעלויות העקיפות שהועמסו אזי מדובר בהעמסה בחסר של עלויות עקיפות ולהפך.

 

דוגמא:

1.1.2008 פתחתי מוסך (המוסך קיים)

3.3.08 נכנס רכב למוסך בשעה 10 ועד 13

חשבון: עלות ההזמנה

חלקי חילוף

חומר גלם

1900 ₪

 

עבודה ישירה

עבודה ישירה

900 ₪

150 ₪, 3 שעות , 2 עובדים

 

סוף שנה קודמת- תחזית/ אומדן/ תקציב לשנת 2008 עלות עקיפה

שכירות

XXX 

ארנונה

XXX 

חשמל

XXX 

פחת

XXX 

שכ"ע עקיף

XXX 

…. 

XXX 

 

בסיס העמסה– לפי שעות עבודה ישירות (עקיפות זה המנהלים, תחזוקה, זה כל מי שאי אפשר לייחס ישירות למוצר).

נבנה תחזית :

 

תעריף העמסה

עכשיו נמשיך את החשבון:

חשבון: עלות ההזמנה

חלקי חילוף

חומר גלם

1900 ₪

 

עבודה ישירה

עבודה ישירה

900 ₪

150 ₪, 3 שעות , 2 עובדים

שעות עבודה עקיפות

עקיפות שיועמסו

480 ₪

80 ₪ * 6 שעות עבודה

   

3,280 

 

 

את התחזית קבענו בתחילת השנה. אבל כשאני מייחסת למוצר אז זה מיוחס למוצר על פי השעות שהיו בפועל. ולכן כיוון שהרכב היה במוסך 6 שעות כפלנו ב6 שעות.

שיעור 3

המשך תמחור לפי הזמנה

עלות ישירות- לייחס להזמנה- בפועל.

עלויות עקיפות תחילת תקופה:

שעות עבודה בפועל.

בסיס העמסה- מבוסס על עלות עבודה ישירה

 

 

פתרון פרק 2 תרגיל 2

 

כל הטבלה הזו זה אומדן, וכאשר קובעים תאריך העמסה זה לפי אומדן.

מחלקה א'

מחלקה ב'

שעות עבודה ישירה

שעות מכונה

 

2 ש"חÜ עלויות עקיפות לכל 1 ₪ עבודה ישירה במחלקה א'.

 

2.5 ₪ לכל 1 שעת מכונה במחלקה ב'.

 

בפועל ינואר 94

חישוב עלות הזמנה 300

 

מחלקה א'

מחלקה ב'

חומר גלם

400 ₪

200 ₪

עבודה ישירה

1000 ₪

1,200 ₪

עלויות עקיפות שהועמסו (מכונה)

80 שעות *2= 160 ש"ח

200 שעות * 2.5= 500 ₪

עלות ההזמנה

1900+ 1,560= 3,460

1,560 ₪

1,900 ₪

סעיף 4- חישוב העמסת חסר/ יתר

 

מחלקה א'

מחלקה ב'

עלויות עקיפות שהועמסו בחישוב

64,000

100,000

עלויות עקיפות בפועל

(63,000)

(100,500)

העמסת יתר

1,000

העמסת חסר (500)

הסבר על מלאי

לחברה יצרנית יש 3 סוגי מלאי – חברה שמייצרת.

אלו הם מאזנים (ימין חיובי, ושמאל שלילי)

מלאי חומר גלם

מלאי מוצרים בתהליך/ מלאי בעבודה

מלאי מוצרים גמורים

יתרת פתיחה 1.1.06

20,000

 

יתרת פתיחה 1.1.06

120,000 

 

יתרת פתיחה 1.1.06

180,000 

 

קניות במהלך השנה

70,000 

 

עבודה ישירה

80,000

 

עלות הסחורה שנמכרה (עלות המכר)

זה לא הפדיון זה רק כמה עלה לי.

120,000 

שימוש בחומרי גלם

 

30,000 

חומרי גלם

30,000


 

       
     

עקיפות שהועמסו

 

75,000 

       
     

מוצרים שייצורם הושלם

 

100,000 

מוצרים שייצורם הושלם

100,000 

 

יתרת סגירה

60,000 

 

יתרת סגירה

205,000 

 

יתרת סגירה

160,000

 

מלאי בתהליך זהו מלאי שהתחלתי לייצר אותו ולא סיימתי

 

 

פתרון תרגיל 8 עמ' 38

 

1. חישוב תעריף העמסה:

 

 

 

2. יתרת בגירת מלאי בתהליך הזמנה "555":

חומר גלם

75,000 ₪

עבודה ישירה

150,000 ₪

עקיפות שהועמסו

75,000= 0.5* 150,000 

 

300,000 

אומרים לי שהמלאי בתהליך כולל רק תהליך אחד. תמצא כמה הושקע עד היום בהזמנה הזו- וזה למעשה גם יהיה יתרת הסגירה.

 

מלאי מוצרים בתהליך/ מלאי בעבודה

מלאי מוצרים גמורים

יתרת פתיחה 1.1.06

0 

 

יתרת פתיחה 1.1.06

0 

 

מוצרים שייצורם הושלם

 

2,700,000

מוצרים שייצורם הושלם

2,700,000

2,000,000 

עבודה ישירה

75,000 ₪

       

חומרי גלם

150,000 ₪

       

עקיפות שהועמסו

75,000= 0.5*150,000 

       

יתרת סגירה

300,000 

 

יתרת סגירה

700,000 

 

 

חישוב העמסת חסר/ יתר:

עקיפות שהועמסו: 720,000= 0.5 * 1,440,000 ₪ עלות עבודה ישירה בפועל.

עקיפות בפועל (810,000)

העמסת חסר (90,000)

 

סעיף 4:

עלות המכר: 2,000,000

העמסת החסר: 90,000

סה"כ ע"מ לאחר העמסת חסר 2,090,000

 

הרוב השאלות יהיה כתוב לחשב ייחס את העמסת היתר/ חסר לעלות המכר.

פתרון לפי ראייה אחרת:

אבל אפשר לייחס את העמסת היתר/ חסר לעלות המכר וגם מלאי בתהליך, ומלאי מוצרים גמורים.

 

עלות המכר

מלאי בתהליך

מלאי מוצרים גמורים

 
 

2,000,000 

300,000 

700,000 

3,000,000 

העמסת חסר

     

90,000 

עלות המכר

2,060,000 במקום 2,090,000

     

עלות המכר: 2,060,000 במקום 2,090,000

נניח שהרווח הגולמי הוא 910,000.

מה יקרה לרווח הגולמי: 940,000 במקום 910,000.

אם העלויות קטנות אז הרווח גדל.

זה הכל ראייה תמחירנית, זה לא משנה את העלויות הכספיות (זה לא אומר שאני יכנס לי לחשבון הבנק יותר כסף).

 

ש.ב. פרק 2: תרגיל 1,12.

תרגיל אחד יוצאים נק' הנחה שהשכר לשעה עקיפה ושעה ישירה זה אותו הדבר.

 

שכ"ע עקיף 453,333= 1.6* 14.16* 20,000 שעות

כתוב שלחברה יש עלויות סוציאליות של 60% כלומר הם משלמים גם שכר ועוד על זה עלויות סוציאליות.

 

נתון- בסיס העמסה – עלות עבודה ישירה ללא עלויות סוציאליות.

810,500+ 453,333= 2.23 ₪ עלויות עקיפות לכל 1 ₪ עבודה ישירה.

14.16 * 40,000 שע"י

 

ש.ב פרק 2 תרגיל 12: מגישה: אלה עין גדי

 

עלות

שעות מכונה

כמות נייר

שכ"ע עקיף פועלים

200,000 

0 

עלות אחסון נייר

0 

25,000 

שכ"ד

180,000 

0 

חשמל כוח

200,000 

0 

פחת מכונות

120,000 

0 

חומרי עזר לייצור

0 

60,000 

הובלות ופריקות

0 

80,000 

סה"כ

700,000 

165,000 

חישוב ליחידה

   

תקציב עלויות שנתי

 

 

כדי לדעת עבודה ישירה אחשב:

80% מתוך ההוצאות של שכר העבודה, לחלק לסך השעות שעבדו החודש= 90 ₪ שכר עבודה ישירה לפי שעה.

 

טופס א'

טופס ב'

טופס ג'

חומר גלם- כמות נייר

1000 טון * 100= 100,000

300 טון * 100= 30,000

300 טון * 100= 30,000

עבודה ישירה

90* 400= 36,000

90* 150= 13,500

90* 250= 22,500

עלויות עקיפות שהועמסו (מכונה וכמות נייר)

87.5* 400= 35,000

87.5* 150= 13,125

87.5* 250= 21,875

10.31* 1,000= 10,310

10.31* 300= 3,093

10.31* 300= 3,093

עלות ההזמנה

181,310

59,718

77,468

 

סה"כ עלות הזמנה: 318,496

 

2. חישוב העמסת חסר/ יתר:

עקיפות בפועל : 96000 = 70,000 + 16,500

עקיפות שהועמסו (96,000)= שכר עבודה עקיף+ אחסון+ שכ"ד+…..

העמסת חסר (9,500)

 

דוח רווח והפסד

מכירות 350,000

עלות המכר

הזמנה (318,496)

העמסת חסר (9500)

סה"כ רווח גולמי: 22,004

 

 

 

4. תעריף העמסת עקיפות משתנות

עלות

עקיפות משתנות

עקיפות קבועות

שכ"ע עקיף פועלים

200,000 

0 

עלות אחסון נייר

0 

25,000 

שכ"ד

0 

180,000 

חשמל כוח

200,000 

0 

פחת מכונות

0 

120,000 

חומרי עזר לייצור

60,000 

0 

הובלות ופריקות

80,000 

0 

סה"כ

540,000

325,000 

חישוב ליחידה

   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שייך לנושאים: כללי


8 + שתיים =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים