שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

מבוא- עבודה מול הבנק

מי עובד מול הבנק

 • מנהל הכספים
 • החשב
 • הגזבר
 • מנהלת החשבונות

 

הציפיות מסמנכ"ל הכספים

ההיבט הניהולי והפיננסי

 • אחריות על העבודה מול המערכת הבנקאית על כל רבדיה
 • סמנכ"ל הכספים הוא "שר החוץ" של החברה בענייני כספים ובפעילות מול הבנקים.

ההיבט החשבונאי

 • רישום פקודות יומן ותנועות בנק
 • התאמת בנקים
 • אישורי יתרה

 

אחריות סמנכ"ל הכספים בעבודתו אל מול המערכת הבנקאית

 • קביעת מסגרות אשראי
 • גיוס הלוואות ודיון בתנאי האשראי
 • ביצוע השקעות פיננסיות
 • ביצוע עסקאות הגנה
 • רכישת/מכירת מט"ח
 • פיקוח על ביצוע התאמות בנקים
 • קביעת בטחונות
 • אמות מידע פיננסיות
 • עסקאות פקטורינג
 • ניהול שוטף של ח-ן הבנק ותזרים המזומנים
 • מו"מ על ריביות ועמלות
 • מערכות התקבולים/ תשלומים
 • קביעת תמהיל חשבונות הבנק והיכן יפתחו החשבונות
 • ניהול משא ומתן לגבי תנאי החשבון, זכויות קיזוז, עמלות והאובליגו המאושר
 • מעורבות בביצוע עסקאות אשראי דוקומנטרי
 • בחינת קובץ המס"ב בטרם שיגורו
 • פיקוח על נהלים מוסדרים בעבודה אל מול הבנקים
 • פיקוח על מורשי החתימה בחשבון ומחזיקי כרטיס המס"ב

 

עבודה אל מול הבנקים- כללים להתנהלות נכונה

 • על מנהל הכספים להתכונן ולהיות מעורב בפגישות עם הבנקים
 • על מנהל הכספים לשלוט היטב במצבה הכספי של החברה
 • נהל את המשא ומתן מעמדת כוח- פנה לבנק כשאתה בעמדת חוזק ואיתנות פיננסית
 • בצע סקר שוק לגבי תנאי החשבון, האשראי, העמלות והשירותים הנדרשים
 • על מנהל הכספים לדעת את התכניות העתידיות (פיתוח, ייזום, שיווק וכו') ולהגיע עם צרכים מגובשים בכל הנוגע להיקף, סוג האשראי, מועד ויכולת התשלום בגין האשראי והשירותים
 • רצוי להכין תכנית עסקית ופיננסית של החברה ולתכנן לטווח ארוך, החמר בתחזיות
 • הדגש פעילויות רווחיות לבנק- השקעות, מט"ח, יבוא/יצוא והיקפי פעילות
 • היה מודע לאופן דירוג הלקוחות ע"י הבנק

 

ניהול יתרות המזומנים בבנק

 • יש להחזיק מסגרת אשראי אשר תהווה כרית ביטחון במקרה של חריגה מתקציב, תכנון יתרות המזומנים בבנק ומסגרות האשראי צריך להיות בהתאם לתחזית התחתונה של התקציב שנבנה
 • ניהול התזרים השוטף בבנק מחייב התאמה שוטפת של הנהלת החשבונות על מנת לזהות אירועים כגון צ'ק שנדחה, תשלום שלא הועבר וכו'. במקרה הצורך יש להיערך באמצעות שימוש במקורות האשראי המתאימים ביותר.

 

דירוג הלווה על ידי הבנק

 • על מה הוא משפיע?
 • פרמטרים סובייקטיביים
 • פרמטרים אובייקטיבים
 • כיצד ניתן להשפיע על הדירוג?

 

נושאי מפתח העולים בדיונים אל מול הבנקים

 • הגדרת מסגרת האשראי של הפירמה, היקף האובליגו והתאמת האובליגו לצרכים של החברה בהתאם לכך, ניתן לקבוע את טווח ההלוואה ואת בסיסי ההצמדה.
 • רשימת נכסי החברה- האמור יכול להוות את מצבת הביטחונות של החברה כבסיס לדיון בתנאי האשראי, מסגרות האשראי והביטחונות
 • תוצאות החברה, ערך המלאי ונתוני גבייה- במקרים רבים הבנק מבקש לא רק דוחות כספיים של החברה אלא גם דוחות גיול של מלאי וחייבים
 • השקעות החברה- העברת תיק ההשקעות של החברה או שימוש בו כבטחונות יכול להוות מנוף בעת הדיונים אל מול הבנקים.
 • מבנה החוב הקיים, אפשרות שימוש באשראי On-Call וזכות פירעון מוקדם
 • בלעדיות אל מול בנקים אחרים- במקרים מסוימים, יתכן כי בנקים יציעו תנאים משופרים בתמורה לניהול כלל הפעילות דרכם

 

הגדרת מסגרת האשראי של הבנק

 • האם המסגרת הנוכחית מספקת את החברה?
 • מהם צרכי האשראי העתידיים של הפירמה?
 • מהם תנאי האשראי של הפירמה מול גורמים אחרים?
 • האם החברה יכולה להציע בטחונות וערבויות?
 • מהו מבנה החוב של החברה והאם מחויבת לעמוד באמות מידה פיננסיות?
 • קביעת מסגרת בהתבסס על נקודת המינימום של תחזית תזרים המזומנים השנתית

 

כיצד לחסוך בעלויות ריבית

 • מיקוח
 • בחירה נכונה של סוגי האשראי (טווח האשראי ובסיסי ההצמדה)
 • הפחתת סיכון האשראי על ידי מתן בטחונות/ערבויות
 • ניהול יעיל של תזרים המזומנים
 • התאמת האשראי לאופי הפעילות והביטחונות

 

שיקולים בבחירת הבנק

 • האם הבנק מסוגל לעמוד בצרכיה הפיננסים של החברה- גודל האשראי
 • אילו שירותים נוספים מוצעים על ידי הבנק והאם הוא יכול להציע מכשירים פיננסים אשר יתאימו לחברה?
 • מקצוענות הבנק והדרג מולו נעבוד, סמכויותיו, מומחיותו ויכולתו להעניק מענה מקצועי
 • הכרות אישית עם גורמים בבנק
 • הכרות הבנק עם עסקי החברה ופעילותה
 • מתן שירותים על ידי הבנק למתחרים
 • תקשורת וגישה:
  – האם קיים קשר ישיר להנהלת הבנק
  – קרבה פיזית לסניף הבנק
  – אפשרויות ניהול החשבון והמעקב באמצעות האינטרנט וזמן התגובה של הבנק
  – מספר סניפים ופריסה ארצית
  – ימי ושעות הפעילות של הבנק
 • גודל הבנק:
  – בבנק קטן לקוח בינוני יקבל יחס של לקוח גדול
  – בנקים קטנים לרוב חשופים יותר בתקופות משבר והינם הראשונים לשנות את התנאים ללקוחות
  – בנק גדול ערוך טוב יותר לעסקאות מורכבות

 

האם לעבוד עם בנק אחד או יותר?

יתרונות לעבודה עם מספר בנקים:

 • מונע תלות בבנק יחיד
 • מקל על ההתמחרות אל מול הבנקים וביצוע סקר שוק
 • מאפשר כוח מיקוח גדול יותר

חסרונות לעבודה עם מספר בנקים:

 • מקשה על הפיקוח
 • מחייב השקעת משאבים במתן דיווח ועדכונים למספר גורמים
 • מונע יכולת לשפר תנאים עקב היקף פעילות גבוה

מומלץ לעבוד עם לפחות שני בנקים, אחד גדול ואחד קטן!

 

העבודה השוטפת מול הבנקים

 • בדיקת יתרות יומיות
 • הפקדת ממסרים
 • משיכת/הפקדת צ'קים
 • מס"ב
 • רכישות מט"ח
 • לקיחת הלוואות
 • ביצוע השקעות, רכישת ומכירת ני"ע
 • ביצוע עסקאות אשראי דוקומנטרי

 

מה עושים בפתיחת חשבון בנק

 • תזכיר ותקנון של החברה
 • פרוטוקול של הדירקטוריון על ההחלטה לפתיחת חשבון הבנק וההחלטה מי יהיו מורשי החתימה בחשבון
 • דוגמאות חתימה של מורשי חתימה של החברה +צילום תעודת זהות מורשי חתימה
 • חתימה על מסמך בעלי עניין (לצורך חוק הלבנת הון)
 • החלטות חברה חתומות על ידי עורך דין
 • חתימה על מסגרת אשראי
 • מילוי איזה סוגי פעילות תהיה לחברה
 • טיפול בהסדרת תקשורות מול הבנק באמצעות טלפונים, פקסים ובאמצעות מערכות מידע (מס"ב, אינטרנט וכדומה).
 • הזמנת כרטיסי אשראי
 • הזמנת פנקסי צ'קים
 • קביעת נוהלי עבודה שוטפים עם הבנק
 • התמקחות עם הבנק בנושא ערבות בעלים

 

מה עושים בסגירת חשבון בנק

 • הודעה בכתב מטעם מורשי החתימה על סגירת החשבון
 • סגירת כל החובות לבנק
 • ביטול כל השעבודים והביטחונות שהבנק קיבל
 • ביטול הוראות קבע, מס"בים וכדומה

 

תחזית תזרים המזומנים בחשבון הבנק בפריסה יומית


 • כשיש עודף בסגירה היומית- העודף יופקד בפיקדון יומי
 • כשיש גרעון בסגירה היומית- הגרעון ימומן באמצעות On-Call
 • כשיש גרעון מתמשך (מספר חודשים)- הגרעון ימומן ע"י הלוואה לזמן קצר
 • יש לקבוע מסגרת אשראי ע"פ נקודת המינימום (בדוגמא הנ"ל 30,000)

 

פריסה נכונה וניהול נכון של תזרים המזומנים החודשי


 

סיכום

 • טיב הקשר עם הבנק תלוי במנהל הכספים, על מנהל הכספים להקרין יושרה, מקצועיות ואמינות.
 • על מנהל הכספים להיות מעורב במשא ומתן עם הבנקים ולעשות ככל שביכולתו לשמור על דירוג החברה בבנק.
 • על מנהל הכספים לבצע סקר שוק, לערוך תחזיות ולהגיע מוכן לפגישות אל מול הבנק, עליו לשלוט במידע ולהיות בקיא בנתונים
 • עבודה נכונה מול הבנקים, יכולה להקל באופן משמעותי בעלויות ההון ובעמלות הבנקים וכן לסייע בגיוס אשראי לצורך מימון המשך הצמיחה והפעילות השוטפת של החברה.
שמונה − 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים