שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2014

חוזים עתידיים

הגדרות

עסקת שורט (מכירה בחסר)

 • שיטה לעשיית רווחים כאשר יש צפי לירידת מחיר של מניה. בשיטה זו נמכרת מניה שאינה בבעלות המוכר ושזאת במטרה לגרוף רווח בעתיד אם מחיר המניה אכן יורד.
 • מכירה בחסר (עסקת שורט) מורכבת מכמה שלבים:
  • הסוחר מקבל בהשאלה מניה מבעליה למשך תקופה מוסכמת ומשלם לבעלים עמלת השאלה.
  • הסוחר מוכר את המניה שהשאיל.
  • בתום תקופת ההשאלה הסוחר קונה בשוק את המניה מחדש ומחזיר אותה לבעליה המקוריים.
  • אם במהלך התקופה מחיר המניה אכן ירד אזי הסוחר הרוויח את הפרשי המחיר של המניה.

עסקת לונג

קניה של מניה כאשר הקונה צופה שמחיר המניה יעלה.

אסטרטגיות גידור (Hedging)

גידור מושלם – גידור מלא של כל החשיפה.

גידור חלקי – גידול של חלק מהחשיפה. החברה לוקחת על עצמה סיכון הנובע מתנודתיות של אחוז או שניים ומוכנה לספוג זאת ומבצעת את ההגנה רק מעבר לכך וכנגד תנודות קיצוניות בלבד וזאת בכדי להוזיל את עלויות ההגנה.

גידור דינמי – החברה מבצעת הגנה בהתאם לנסיבות ולהתפתחויות בשוק ובהתאם לצפי ולרמת החשש הקיים בשוק.

גידור טבעי – מצב שבו היקפי היצוא בדולר זהים להיקפי היבוא בדולר ולכן לחברה יש הגנה טבעית ואין צורך בביצוע הגנות נוספות.

חוזה עתידי רקע

חוזים עתידיים הם מכשיר פיננסי בו מתחייב קונה לקנות ומוכר למכור נכס בסיס, במועד קבוע מראש ובמחיר קבוע מראש.

בעבודתו של מנהל הכספים, מסייעים החוזים העתידיים בגידור סיכונים.

חוזה עתידי – עקרונות

 • חוזה עתידי מדמה את נכסי הבסיס בכך שהוא מהווה למעשה הפקדה במטבע אחד (עסקת long), ולקיחת הלוואה במטבע אחר (עסקת short).
 • הרעיון הוא האפשרות לא להוציא היום כסף על החוזה אלא בזמן מוגדר מראש בעתיד.
 • רבים מחוזים אלה מנוצלים לטובת גידור מפני סיכונים פיננסיים.

דוגמא לשימוש בחוזים עתידיים

חברה ישראלית המייצאת ליפן חשופה לתיסוף השקל כנגד היין (כלומר, שתמורת אותו סכום ביין תקבל פחות שקלים, על אף שהוצאות היצור שלה נקובות בשקלים).

מנהל הכספים יכול לגדר את סיכון המטבע באמצעות חוזים עתידיים (או באמצעים אחרים שידונו בהמשך הקורס).

ניתן לבצע גידור זה על ידי חוזה עתידי על היין כנגד השקל (בפוזיציית שורט).

סוגי חוזים עתידיים

חוזה Forward: חוזה "תפור לפי מידה", נעשה בין צדדים ספציפיים ובהתאם לצרכיהם. החוזה הנפוץ ביותר הוא על מט"ח ומסתיים במסירה פיזית של המטבעות.

חוזה Future: חוזה סטנדרטי הנסחר בבורסות בעולם. מפרט החוזה (נכס, כמות, מועדי פקיעה) נקבע על ידי הבורסה. בחוזה מסוג זה נהוגה סליקה יומית (Mark to Market). הבורסה הסוחרת קובעת גם את היקף הביטחונות הנדרשים בעסקה.

נכסים עליהם קיימים חוזים

 • נכסים פיזיים:
  • נפט
  • קפה
  • סחורות אחרות
 • נכסים פיננסיים:
  • מטבעות
  • אג"ח
  • ריביות
  • מניות

חוזים עתידיים הנסחרים בארץ

 • מטבעות – דולר ויורו
 • מדדי מניות – תל אביב 25, תל אביב בנקים ועוד
 • שער הריבית לשלושה חודשים
 • אגרות חוב – שחר בינוני, שחר ארוך

יחד עם זאת עדיין מרבית העסקות בגין חוזים עתידיים, נעשות מול הבנקים ולא דרך המסחר בבורסה וזאת בשל הסיבות הבאות:

 • ניתן לתפור את העסקאות באופן ספציפי ולמועדים ספציפיים ובכך לשפר את הדיוק.
 • ניתן להרחיב את הכלים בהתאם לצרכים (למשל לבצע עסקאות על מטבעות כמו יין יפני או זלוטי פולני).
 • ניתן לבנות עסקאות מורכבות ואקזוטיות (חוזים סינטתיים) בהתאם לצרכים (שילוב של אופציה עם פורוורד וכו').

תמחור חוזה עתידי

 • מחיר החוזה העתידי נקבע באמצעות הקשר בין שערי הריביות ושערי החליפין ותוך שימוש בעקרונות חוק שוויון הריביות.
 • חוק שוויון הריביות קובע כי ישנו קשר בין שערי הריבית על המטבעות השונים.
 • חשוב לשים לב שהשקילות מתקיימת רק כאשר מערכת שערי החליפין ניידת לחלוטין.

 

חוק שוויון הריביות


R$ – ריבית דולרית חסרת סיכון

Rsh – ריבית שקלית חסרת סיכון

S – מחיר הספוט (נוכחי) של הדולר במונחי שקל

F – מחיר הפורוורד (עתידי) של הדולר במונחי שקל

 

תמחור חוזה עתידי על נכס


R$ – ריבית דולרית חסרת סיכון

Rsh – ריבית שקלית חסרת סיכון

S – מחיר הספוט (נוכחי) של הדולר במונחי שקל

F – מחיר הפורוורד (עתידי) של הדולר במונחי שקל

 

 

הגנה על חוב ספק חו"ל (יבוא)

הגדרת מונחים


 

עסקת פורוורד-


 

דוגמא לחוזה עתידי

משקיע ישראלי מעוניין להגן על עצמו מפני פיחות של השקל מול הדולר.

מחיר חוזה עתידי יקבע בהתאם לחוק שוויון הריביות, כלומר:


 

 

 

שער הדולר הנוכחי הינו 3.5 ש"ח לדולר.

הריבית על הלוואה שקלית לשנה: 9%

הריבית על פקדון דולרי לשנה: 3%


המשמעות היא שרוכש חוזה עתידי יקבל חוזה לפי שער של 3.7 ₪ לדולר בעוד שנה.

הסיבה לכך שהשער גבוה יותר נובעת מהפרש הרביות בין הדולר והשקל מכיוון שמוכר החוזה נאלץ להחזיק בנתיים דולריים שעליהם יקבל ריבית נמוכה יותר מאשר היה מקבל בש"ח.

 


 

דוגמא נוספת – עסקת פורוורד לשנה

הריבית על הלוואה בש"ח 4%

הריבית על פיקדון דולרי 2%

שער הדולר (הנוכחי היציג) 3.8

שער הפורוורד (Fa) יהיה:

 


 

הגנה על חוב לקוח (יצוא)

הגדרת מונחים


 

עסקת פורוורד

 

דוגמא לחוזה עתידי

שער הדולר הנוכחי הינו 3.5 ש"ח לדולר.

הריבית על פיקדון שקלי שקלית היא: 4%

הריבית על הלוואה דולרית היא:5%.

מהו שער הפורוורד להגנה על חוב לקוח בתנאי אשראי של חצי שנה?חוזים "סינתטיים"

כמו מכשירים נגזרים אחרים, ניתן לבנות חוזים עתידיים באופן "סינטתי", כלומר, תוך שילוב של מכשירים פיננסיים אחרים.

ככלל, רכישת נכס ומימונו על ידי הלוואה שקולה לרכישת חוזה עתידי סינתטי על אותו נכס.

מחירי מכשירים אלה נקבעים באופן שאינו מאפשר רווחי ארביטראז'.

שימושים בחוזה עתידי

שימוש לצורך השקעה

חוזים עתידיים משמשים בדרך כלל לצורכי הגנה מפני פיחות, תיסוף, עליית מחירי ח"ג וכו'. עם זאת, לעיתים עושים בהם שימוש לצרכי השקעה וספקולציה.

מכשירים נגזרים מהווים אפיק השקעה חלופי להשקעה בנכס הבסיס עצמו.

למשל – משקיע הצופה עליה בשוק המניות יכול להשקיע באפיקים צמודי מניות (כמו תעודת סל) או לרכוש חוזים עתידיים על המדד.

עם זאת, חשוב לזכור שהשקעה בנגזרים היא השקעה ממונפת והיא מלווה בסיכון גבוה.

שימוש לצורך הקצאת נכסים

הקצאת נכסים (Asset Allocation) הוא תהליך של חלוקת תיק הנכסים לאפיקי השקעה שונים, לפי סוג הנכס.

חוזים עתידיים מאפשרים ביצוע Asset Allocation ביעילות ובעלויות נמוכות יחסית.

למשל אם ועדת השקעות של גוף המנהל כספים מחליטה להקטין חשיפה לתחום מסויים ניתן לעשות זאת על ידי פעילות בחוזים עתידיים.

שימוש לצורך לנטרול סיכונים

גופים עסקיים משתמשים בחוזים עתידיים לגידור סיכונים הנובעים מחשיפה לשינוי מחירים או שערי מטבעות הנוצרים עקב אי הלימה בין מועדי / מטבעות ההוצאות וההכנסות.

נטרול סיכונים ע"י קניית חוזה עתידי- חברה החשופה לסיכון של עליית שער חליפין תוכל להעזר בקניית חוזה עתידי. למשל – חברה שמדווחת בדולרים ונותנת אשראי שקלי ללקוחות.

נטרול סיכונים ע"י מכירת חוזה עתידי- חברה החשופה לסיכון של ירידת שער חליפין תוכל להעזר במכירת חוזה עתידי. למשל – חברה שהכנסותיה בדולרים והוצאותיה בשקלים.

סוגיות בשימוש בחוזים עתידיים

כאמור קיימים חוזים עתידיים מסוג Forward (תפורים לפי מידה) וחוזים מסוג Future (נסחרים בבורסה).

גידור על ידי חוזים מסוג Future פחות מדויק ועלול לחשוף את החברה לסיכונים נוספים.

 

חוסר דיוק בשימוש בחוזים עתידיים

 • סיכון בסיס הנובע מכך ששימוש במחיר חוזה עתידי לא יכסה את ההפסד בפוזיציה בנכס המגודר. יכול לקרות כאשר תקופת החוזה ארוכה מתקופת החשיפה.
 • סיכון גידור מתגלגל יתרחש כאשר מבוצע גידור לנכס לתקופה ארוכה יותר מהחוזים הקיימים בשוק ויש "לגלגל" את החוזים.
 • סיכון בסיס הנובע משימוש בחוזה עתידי שאינו מתאים לחלוטין לנכס המגודר (למשל גידור סחורה תוך שימוש בחוזה על סחורה לא זהה לחלוטין).

דוגמא 1

מפעל פלדה אמריקאי חתם על עסקה למכירת מכונות לחברה אמריקאית אחרת בעוד שנה. היקף העסקה עומד על 1,000,000 $.

עלות חומרי הגלם (פלדה מיובאת אף היא בדולרים) מהווה 40% משווי העסקה. ייצור המכונות יחל 6 חודשים לפני מועד המסירה.

האם החברה חשופה לסיכון כלשהו ? כיצד על החברה להתגונן?

פתרון:

חומר הגלם מהווה 40% משווי העסקה, היינו, 400,000 $. במידה ומחירי הפלדה יתייקרו עלות החומר הגולמי תגדל ותפגע ברווחיות המפעל.

מאחר ויצור המכונות יחל בעוד 6 חודשים, (הזמן בו צריך לקנות את חומר הגלם) לכן על המפעל לקנות חוזה עתידי (עסקת פורוורד) על מחיר הפלדה ל – 6 חודשים בשווי 400,000 $

דוגמא 2

בתאריך 1.1.XX, חתמה חברה על הסכם שכירות למשך שנה על סך מליון ₪ צמוד למדד. דמי השכירות ישולמו בעוד שנה בתאריך 31.12.XX.

הריבית השנתית על הלוואה שקלית נומינלית עומדת על 5%.

הריבית השנתית הראלית על פקדון צמוד מדד עומדת על 3%.

החברה רוצה לבצע עסקת הגנה עקב החשש להתפרצות אינפלציונית. מהו שער החוזה העתידי לשלושה חודשים?

פתרון:

דמי שכירות

ריבית על הלוואה נומינלית

ריבית ריאלית על פיקדון צמוד

שנה

T

תמחור חוזה עתידי

חמש − 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים