שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2013

סוגיות נבחרות במיסוי (שאינן חלק מפקודת מס הכנסה)

 1. מיסוי מוניציפאלי (ארנונה)
 2. מכס
 3. מחירי העברה במיסוי בינלאומי (Transfer Prices)

מיסוי מוניציפאלי (ארנונה)

מדובר במיסוי אותו גובה העירייה ו/או הרשות המקומית מכל עסק ועסק הפועלים בתחום שיפוטה וזאת עבור השירותים המוניציפאליים כמו שירותי ניקיון, פינוי אשפה וכדומה.

הנוסחא לחישוב הארנונה:

דוגמא לטבלת סיווג של רשות מקומית:

קוד סיווג סוג הנכס עלות למ"ר
311 משרדים 61.79
205 שירותי מסחר 57.13
400 מבני תעשיה 37.51
957 מבנה המשמש לאחסנה 34.12
801 חניון שאינו מקורה 10.47
706 קרקע תפוסה 5.45

 

הקריטריונים לקביעת היחוס בארנונה

א. השטח – קביעת השטח מתבצעת בהסתמך על מדידה

ב. מהות השימוש – סיווג הנכס כתעשייה, מסחר, משרדים וכו'

 • הלכת הטפל והעיקר (חלוקת נכס רב שימושי)
 • סיווג ספציפי מול סיווג כללי
 • מהות המחזיק מול מהות השימוש

ג. מיהו המחזיק – בעל הנכס או השוכר

 

הקריטריונים לבחינת החיוב בארנונה

בעת קבלת חיובי הארנונה, סמנכ"ל הכספים חייב לבדוק את החיוב בכל הקשור לבדיקת השטח, בדיקת מהות השימוש ובדיקת המחזיק.

בנוסף לכך, כחלק מתהליך הבדיקה, סמנכ"ל הכספים צריך לבחון ולבדוק גם את ההיבטים הבאים:

 • היסטוריית החיובים (השטחים והסיווגים שהוסכמו עם הרשויות בעבר)
 • מדיניות הרשות המקומית (חוזרים ונהלים והנוהג הקיים באיזור השיפוט)
 • הסכמי פשרה שנעשו לגבי נכסים דומים בתחומי הרשות
 • שיטות מדידה והוכחות ליישומן
 • תקדימים המבוססים על פסיקות בתי המשפט וועדות ערר

מועד תשלום הארנונה

 • החיוב בארנונה משולם אחת לחודשיים בהתבסס על שוברי תשלום אשר שולחת העירייה.
 • יש אפשרות לשלם את סכום הארנונה השנתית מראש, בתחילת השנה, תוך כדי קבלת מזומן.

 

תהליך הטיפול במקרה של חילוקי דעות

 • לאחר תהליך הבדיקה ובמידה ויש חילוקי דעות מול הרשות המקומית, ניתן להגיש השגה.
 • את ההשגה יש להגיש תוך 90 יום מיום קבלת החיוב ומנהל הארנונה חייב להשיב להשגה תוך 60 יום.
 • במידה ולאחר 60 יום עדיין אין הסכמה עם מנהל הארנונה, ניתן להגיש ערר תוך 30 יום ממועד קבלת התשובה להשגה.

 

קביעת עדכונים לתעריפי הארנונה

 • קיימת נוסחא לפיה מתעדכנים תעריפי הארנונה מידי שנה. נוסחא זו מתבססת בעיקרה (אך לא רק) על עליית המדד.
 • בנוסף לכך, ע"פ סעיף 9 (ב)(2) לחוק ההסדרים וע"פ תקנה 10(א) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) התשס"ז – 2007, בסמכות שר האוצר ושר הפנים לאשר באופן חריג עליה גבוהה יותר בתעריפי הארנונה לרשויות מסוימות כשנסיבות העניין מצדיקות זאת.

 

סוגיות בתחום הארנונה

באחריות סמנכ"ל הכספים לוודא שהחברה מקבלת את כל ההטבות וההנחות שהחוק מאפשר בתחום הארנונה:

 1. במסגרת החלטת ממשלה מספר 5207 ניתנה הנחה של 24% בארנונה לישובי עוטף עזה ושדרות
 2. נכס שאינו פעיל זכאי לפטור מארנונה למשך חצי שנה
 • במקרים רבים הרשויות המקומיות עורכות מדידה, משנות סיווגים ומגישות שומות רטרואקטיביות עד 7 שנים אחורה.
 • חשוב להדגיש שבפסיקה נקבע שאין לחייב נישום בתשלום ארנונה באופן רטרואקטיבי ובמיוחד כאשר הנישום פעל בתום לב.
 • במקרים חריגים בלבד, הותר חיוב רטרואקטיבי אך זאת רק במקרים בהם הנישום הטעה את הרשות.
 • לעתיים ישנם חילוקי דעות בנוגע לשטח, כאשר המדידה של העירייה שונה מהמדידה שעשתה החברה. במקרה זה, יש להביא מודד מוסמך שימדוד את השטח בנוכחות נציגי העירייה ונציגי החברה.
 • חילוקי דעות עם העירייה לגבי העיקר והטפל בנכס. מה דינם של משרדים הממוקמים במפעל? (למשל המשרד של מנהל המפעל אשר ממוקם בתוך מבנה המפעל).
 • הקמת סככה עלולה להיחשב כמבנה לצרכי ארנונה.
 • לעתיים העירייה דורשת חיוב ארנונה בגין חוות מיכלי גז, מיכל מים לכיבוי אש וכדומה. יש להתעקש על כך שאין מדובר במבנים ואם בעבר לא נהגו לחייב זאת, אין שום סיבה להתחיל לחייב.
 • ישנן רשויות מקומיות שאינן נוהגות לחייב מקלט בארנונה. אם זה היה הנוהג בעבר, יש להתעקש על כך שלא לשנות זאת.
 • חילוקי דעות לגבי סיווג. האם מחסן תוצרת גמורה הצמוד למפעל, יש לראות אותו כמבנה תעשייה, מבנה המשמש לאחסנה או שטחי מסחר.

   

פס"ד בנושא חיובים רטרואקטיבים

 • השופט אנגלרד בפס"ד ט.ט טכנולוגיה מתקדמת בע"מ נגד עירית טירת הכרמל- "לדעתי, ככלל, רק במקרים מיוחדים יש הצדקה לערוך שינוי רטרואקטיבי של חיוב ארנונה, מן הראוי ששומת הארנונה תהיה קבועה ויציבה".
 • השופטת שטרסברג-כהן בפס"ד המועצה המקומית עילבון נגד מקורות חברת מים בע"מ- "ידנו תהא קפוצה במתן אפשרות לתקן שומת ארנונה באופן רטרואקטיבי".

 

חיוב בגין מים

 • חברות משלמות לעירייה/תאגידי המים חיוב בגין השימוש במים. כמו כן, בגין שימוש במערכות הביוב.
 • ניתן לדרוש הקטנה בחיוב בגין דמי הביוב במידה ונעשה שימוש במים שאינו הולך למערכות הביוב וחשוב להיות ערים לכך (למשל, חברת קוקה קולה מייצרת משקאות וחלק מהמים עובר לבקבוקים ואינו חוזר למערכות הביוב(.


חמש − 4 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים