שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

מבוא לניהול כספים

הבחנה בין סמנכ"ל כספים וחשב

חשב- המנהל האחראי על מערך הנהלת החשבונות של החברה, הכנת הדוחות הכספיים, הדוחות המאוחדים, דוחות המס, מע"מ, מקדמות והניהול השוטף של מחלקת הנהלת החשבונות. החשב כפוף לסמנכ"ל הכספים.

סמנכ"ל הכספים– אחראי על כל מערך הכספים והכלכלה בחברה לרבות אחריות על החשב ועל מחלקת הנהלת החשבונות וכן אחריות על מחלקת התמחיר, מחלקת הגזברות והמחלקה הכלכלית.
סמנכ"ל הכספים הוא חלק מההנהלה של החברה ושותף לקביעת המדיניות והאסטרטגיה של החברה.
סמנכ"ל הכספים מעורב באופן פרו-אקטיבי בהחלטות הניהוליות וכפוף ישירות למנכ"ל.

היעדים המרכזיים של הארגון העסקי

 • צמיחה- מדובר בבסיס להתרחבות החברה, התקדמות החברה. הצמיחה שמיועדת להשיג רווחיות.
 • רווחיות- הרווח הנוצר ממחזור העסק.
 • נצילות הון- איך ניתן להביא את התשואה הטובה ביותר על ההשקעה ההונית. השקעה הונית.

לסמנכ"ל הכספים מעורבות גבוהה והשפעה מהותית על יכולת החברה לעמוד בכל אחד מיעדים אלו.

תחומי אחריות, ממשקים וקשרי גומלין

 1. הנהלה
 2. דירקטוריון
 3. מבקר פנים
 4. רשויות המס
 5. הרשות לני"ע
 6. רו"ח חיצוני
 7. בנקים
תכנון משימות שנתי בפריסה חודשית

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

יוני

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

תקציב שנתי לשנה העוקבת

דוח כספי Q3

תקציב השקעות לשנה העוקבת

דוח כספי Q2

דוחות מס שנתיים

דוח תקופתי QI

דוח כספי שנתי ודוחות תקופתיים

ניהול הפעילות השוטפת

דוחות חודשיים ניהוליים

פעולות המבוצעות במסגרת ניהול הפעילות השוטפת

 • פעילות הנהלת החשבונות השוטפת, לרבות ניהול חשבונות הבנק
 • ניהול תזרים המזומנים השוטף
 • תמחיר ABC שוטף
 • תמחיר תרומה/ספיגה
 • ניתוח רווחיות ברמת המוצרים והמפעלים
 • ניתוח רווחיות ברמת המפעלים
 • המחרה (Pricing)
 • ניהול סיכוני הפירמה (מיפוי וניטור)
 • סוגיות הנוגעות לביטוח, ארנונה והוצאות אחרות
 • מכסים ותמריצים ממשלתיים
 • ניהול מצבת ההלוואות, גיוס וטיפול באשראי
 • טיפול במערכות התשלומים
 • ניהול תיק ההשקעות
 • הגנות מטבע (פורוורד, אופציות)
 • בקרה וניהול של ההון החוזר (לקוחות, מלאי וספקים)

דוחות חודשיים ניהוליים – דוגמאות מהפרקטיקה


 

דוח מכירות חודשי


דוח מכירות חודשי מצטבר לחודש ספטמבר בחתך מוצרים 2013


דוח מכירות חודשי מצטבר לחודש ספטמבר בחתך לקוחות 2013


דוח רווח והפסד חודשי


דוח רווח והפסד חודשי בפירוט פריט לקוח- באמצעות תמחיר תלת מימדי


דוח רווח והפסד חודשי בפירוט פריט לקוח


סיכום

 • מדובר בתמחיר ABC דו מימדי הן ברמת מוצר והן ברמת לקוח, ולעיתים גם תלת מימדי (רווחיות מפעלים).
 • מדובר בכלי ניהולי המאפשר ניתוח ואנליזה ברמת רזולוציה של רווחיות המוצר הבודד אצל לקוח ספציפי.
 • מדובר בכלי ניהולי המאפשר קבלת החלטות עסקיות.

דוח תחזית רווח והפסד דינאמי


תחזית רווח והפסד דינאמי לשנת 2013


שלבים בבניית דוח רווח והפסד דינאמי

שלב א- בתחילת שנה בונים תקציב לשנה הבאה וקובעים את יעדי הצמיחה והרווחיות.

שלב ב- מידי חודש בחודשו בונים תחזית רווח והפסד מעודכנת לשנת 2013 בהתבסס על התוצאות בפועל לתקופה המצטברת (לדוגמא 1-9/13) ומוסיפים לה את התחזית המעודכנת ביותר עבור התקופה הנותרת (10-12/13). כך מקבלים את התחזית העדכנית ביותר עבור 2013.

שלב ג- את התוצאות הללו משווים ליעדי התקציב כפי שנבנו בתחילת השנה שאלו בעצם היעדים האמיתיים של החברה לשנת 2013

שלב ד- במידה וצפויה סטייה מהתקציב, יש לנקוט במהלכים של צמצום וקיצוץ תקציבי בכדי להתאים את ההוצאות והמכירות ולהחזיר את החברה למסלול של עמידה ביעדי התקציב.


דוח מע"מ ומקדמות מס הכנסה


דו"ח חודשי לדיווח ותשלום מע"מ


שובר תשלום מקדמות חודשי- מס הכנסה


דוחות KPI שונים


 • מדובר במדדי ביצוע ניהוליים המשקפים את היעילות התפעולית בפרמטרים שונים.
 • מדובר במדידה של מספר מדדי מפתח הנותנים אור ירוק או אור אדום לגבי ההתנהלות התפעולית של החברה מידי חודש בחודשו.
 • סטייה מהיעדים/ירידה בביצועי המדדים מצריכה בחינה ואנליזה לאיתור סיבות השורש ובניית כלים לשיפור.

דוגמא ל- KPI- מדד לבדיקת רמת הדיוק בתכנון הביקושים


דוגמא ל- KPI- מדד התפוקה לעובד

7 − שלוש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים