שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2013

מרווחיות לתשואה ומרווח תפעולי לרווח כלכלי


 

 

קריטריונים למדידת הישגי החברה ותוצאותיה
השקעה בנכסים והון חוזר


 


 


 

ROI = התשואה על ההשקעה 

מחיר ההון של החברה – WACC

רווח תפעולי                        80

השקעה בנכסים והון חוזר                    1,000

התשואה על ההשקעה                    8%

ריבית על פיקדון בבנק / תשואה אלטרנטיבית אחרת        9%

התשואה האלטרנטיבית = מחיר ההון הנדרש של החברה = WACC

 

ROI


 

 

 

 

חישוב מחיר ההון המשוקלל (WACC)


 

מחיר ההון הנדרש על ידי הבעלים

מחיר ההון הנדרש על ידי בעלי המניות מחושב בדרך-כלל על-פי מודל ה-C.A.P.M..

Ke = RF + β (RM – RF)

Ke = מחיר ההון הנדרש על ידי הבעלים

RF = ריבית חסרת סיכון (אג"ח ממשלתי)

β = מקדם הסיכון של החברה ביחס לשוק

RM= תשואת השוק

 

 

מטרת החברה ויעדיה

השקעה בקטגוריות שיגדילו את הרווח הכלכלי של החברה


שבעת המנועים המאיצים את שיפור התשואה


 

ניתוח רווחיות תפעולית


 

ניתוח השיפורים ברווח הכלכלי


סיכום

  1. מעבר מרווחיות לתשואה (שמגלמת בתוכה גם את הרווחיות) בכל הקשור לניתוח וקבלת החלטות ניהוליות.
  2. מעבר לראיה מסונכרנת של מנהלי החברה הזהה לזו ושל שוק ההון בכל הקשור לניתוח התוצאות העסקיות והתשואות.
  3. יצירת התאמה וסנכרון של הראיה התמחירית עם הראיה החשבונאית גם בסעיפי המאזן (ביצוע תמחיר ABC גם לרכוש הקבוע – מבנים, ציוד וקווי ייצור, וגם להון החוזר – מלאי, לקוחות וספקים).


שתיים + = 4

תואר ראשון
תואר שני
מרצים