שם הכותב: תאריך: 13 נובמבר 2014

13.11.14

דיני חיובים ומשפט ציבורי

מזרחי נגד מגדל – שיעור קודם.

 

ישנם 11 חוקי יסוד. זה בסיס החוקה. בתוכם ישנם זכויות היסוד של הפרט והמיעוט.
עד 1992 לא היה חוקי יסוד של פרט ומיעוט. החוקים הראושנים שנחקקו כבוד האדם וחירותו, חופש העיסוק. סעיף 3 כל אדם זכאי להגנה על קניינו.

על מנת לבחון שחוק פוגע ולא מידתי נגד חוקי יסוד חייבים 4 תנאים מצטברים:


1 שיהיה חוק.

2 נועד לתכלית רואיה

3 הולם את ערכי מדינה יהודית ודמוקרטית

4 במידה סבירה. איזה מידה היא סבירה? (השופט יחליט כפי רואות עינוי) מתחלק ל 3 תנאים: 1 האם האמצעי מגשים את התכלית? 2 האם האמצעי שפגיעתו פחותה.
למשל קנס מופחת פחות פוגע 3

1995: מסקנה של כל זה שלמדינת ישראל יש חוקה.

 

במשפטים חשובים נשיא העליון ממנה את השופטים הוא משתדל למנות כמה שיותר.

בדיונים של פסילת חוקי יסוד בדרך כלל ממנים הרכב מלא (9 שופטים).

1995 מילר נגד משרד הביטחון:

עובדות: עולה חדשה בת 19 בעלת רישיון טייס. רצת להיות טייסת קרב ולא התקבלה. הזמינו אותה לפגישה הסבירו שלא יכולים לתת לה רישיון טייס הציעו אלטרנטיבות היא התעקשה ותבעה את משרד הביטחון.
5 שופטים: אמרו לשר הביטחון אתה מקום 3 בהיררכיה 1 חוקה – כנסת 2 מחוקקת ממשלת ישראל 3 רשות מבצעת. אתה נוגד את חוקי היסוד של שיווין וחופש העיסוק. אם אין 3 כללים מצטברים נפסול את ההחלטה שלך.
1 סמכות מילולית – יש.

2 כללי סמכות טכנית (צדק טבעי)

3 כללי סמכות מהותית.

1 סמכות מילולית: שר הביטחון הוציא חוק שאסר לגייס בחורה לטייס קרבי האם היה לו סמכות מילולית בחוק לעשות זאת? אכן ישנו חוק שאומר שמפקד הצבא יחליט בענייני הביטחון וניהול הצבא בעצמו.

2 סמכות טכנית: אתה מחליט לנהל את הצבא בסדר, אבל יש גם דרך צריך לשמור על כללי משחק הוגן.

א' זכות טיעון למי שעומד להיפגע תזמין את הנפגע לשיחה דבר איתו כל זה עניין טכני.
ב' כלל טכני שנישלא יהיה ניגוד עיניינים יש לשר הביטחון סמכות להחליט לבד אבל אם יש מצב שבו אתה צריך למנות מפקד טייסת ויש לך מעמד שבמקרה הוא אח שלך או כל בן משפחה קרוב. המשפט אומר אם אתה במצב כזה אתה לא תחליט תן למישהו אחר להחליט כדי למנוע אלמנט אישי.

3 כלל סמכות מהותית:
3 קריטריונים נוספים:

1 שיקולים זרים לא היו היא לא קרובת משפחה.

2 סבירות לא נראה שהיה איזה מעשה לא סביר סה"כ הצבא לא גייס את הבחורה לקורס טייס קרבי וגם ניסה לתת לה אלטרנטיבות.


3 ההחלטות צריכות להיות שוויוניות ולא מפלות. אמר המפקד אפליה זה יחס שונה לשווים אבל ישנה בעיה בתקציב. אני לא יכול לקבל נשים כי אז אחרוג מהתקציב עקב הוצאות נלוות. השופטים לא יכולים להעלות תקציב זה תפקיד הממשלה בלבד. היו 5 שופטים: כל אחד היה בדעה שונה אך לבסוף החליטו שהמפקד יוריד קצת בבזבוזים על אירועים וכל מיני הוצאות לא קריטיות ובתמורה יגייס כמה נשים. ההחלטה נהיתה תקדים היסטורי.

 

זאת דוגמה שכל אדם ושופט בא עם אג'נדה אחרת אחד שמרן שלא משנה דברים וסדרי עולם אחד ליברלי ובעד זכויות ושוויון וחברה יותר שווה.

 

דנילוביץ נגד אלעל

 

היה דייל איוור אוויר לכל דייל מגיע פעם בשנה חופשה עם בת הזוג לפי החוזה. ביום החופשה ביקש חופשה עם בן הזוג. הלכו לעורך דין אמר שבני זוג זה אנשים שמקיימים
1 משק בית משותף
2 יחסי אישות.
הדייל אמר אני מקיים את שניהם. אבל עורך הדין אמר לא רק בת זוג. הגיעו לבג"ץ.
שופט שמרן: בני זוג חייבים מין שונה. התבסס על תיבת נוח 1:0

שופט דליה דורנר: אהבה ללא גבולות אנחנו חברה מתקדמת. 1:1

אהרון ברק: מסכים דליה צודקת 1:2

 

 

 

שדולת הנשים נגד ממשלת ישראל

עמותה בנוי מנשים חזקות – עורכות דין, עשירון עליון וכו' ראו שיש חברות ממשלתית ובהן 1800 דירקטורים אבל מתוכם נשים רק 35. אפליה? מי ממנה את הדירקטורים? תשובה ממשלה. ואו איפה השוויון ???!
חיכו ורוא בבית זיקוק התפנו 2 מקומות שר אנרגיה עושה מכרז לפי חוק השדולה הציפה אותו בקורות חיים טובים אבל בכל זאת התקבל מ 100 מועמדות 2 גברים.
הגישו עתירה:
המשפט:
סמכות בחוק: לשר אנרגיה יש זכות לבחור מי ימונה! בסדר יש.
טכנית: זכות טיעון היה להן נפגשו ודיברו. ניגוד עניינים לא היה הגברים לא בני משפחה של השר.

סמכות מהותית: חסר! אי שוויון למה גברים יותר מתאימים? אמר להם השר יש יותר ניסיון זה שונות הגברים יותר טובים כי יש יותר ניסיון.
3 שופטים:

שמרן: שונות רלוונטית ניסיון זה משמעותי תפקיד זה דורש ניסיון רב יתרון לגברים.
אליהו מצא: ניסיון משמעותי אבל מצד שני המצב של אי שוויון נשמר וחשוב למנוע שימור מצב זה אם לא נעשה שינוי לא נגשים את הזכות לשוויון.
יצחק זמיר: אפליה מתקנת אליהו מצא צודק צריך לשאוף לשוויון גם במחיר של עובדים פחות מנוסים אבל זה לא נזק משמעותי.

 

כל זה בא להגיע שהשופטים הולכים עם עולם הערכי משלהם. אבל לפי שיטת משפט ישראל אסור לשופטים להוסיף טענות שהצדדים לא טענו. באירופה זה שונה.

שוב פעם כשבאים לבדוק חוקיות:

1 סמכות בחוקסמכות מילולית ?

2 כללי סמכות טכנית (צדק טבעי)?

3 כללי סמכות מהותית: מידתיות, שיקולים זרים.
תשע + = 14

תואר ראשון
תואר שני
מרצים