שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2014

4.12.14

דיני חיובים ומשפט ציבורי

 

השאלה מתי נוצרת התחייבות משפטית אדם יכול להיות חייב או זכאי.
הון זר + הון עצמי = נכסים.

בע"מ = בערבון מוגבל זה אומר שאחריות של בעלי המניות מוגבלת לגודל ההשקעה. כאשר הון זר גדול מנכסים נוצרת בעיה.

מתי מחייבים את האדם?

1 הסכמה מרצון אמיתי – ההסכמה משותפת ל 2 הצדדים ומעלה. ההסכמה יכולה להיות בעל פה אבל אין לזה הוכחה. במקרים אלו רושמים הכול בחוברת והצדדים חותמים. אם מגיעים לבית משפט ובחוברת ישנם דברים לא סבירים אז הבית משפט עלול לבטל.

2 דיני נזיקין חוסר הסכמה עוולה – הדבר גרם נזק ללא הסכמה לא מרצון נולד חיוב.

3 מכוח חוק – למשל מזונות לילד מסים מכוח החוק.

4 עשיית עושר ולא במשפט התעשרות על חשבון הזולת – עושה שימוש בנכס ללא הסכמה לא גורם לנזק ואפילו משביח את הנכס. למשל פלש לבית נטוש והפך לבית יפה אבל בעל הבית יכול לבוא לבטל את הבעלות על הבית של אותו הפורץ ששיבח את הנכס כי הנכס במקור לא שייך לו. דוגמה אחרת אדם המעתיק תוכנת מחשב ומוכר אותה בהמון כסף המשפט יחייב אותו לשלם את הכול לבעלים. דבר זה נועד לעודד את הצדדים להסדיר הסכם מסודר מראש.

חוזה

משא ומתן (את את זה קח את זה) >> כריתת חוזה (הסכמה) >> לקיים אותו (יישום)

חוק החוזים 1993 – הכול כתוב איך עושים חוזה, בחוק יש 60 סעיפים.

סעיף 12 למשא ומתן: בתקופה של משא ומתן בחוזה הצדדים צריכים להתנהג בתום לב.

מי שלא מתנהג בתום לב חייב לפצות את הצד השני.

מה מותר ומה אסור? במידה ואסור מה העונש \ כנס כדי לדעת מה שווה לי מה לא שווה לי.

חובת תום הלב היא קשורה לדיבורים שאתה מדבר, מצגות ונתונים שאתה מראה.

מה זה הפרת תום לב?

 

1 אסור להציג מצגי שוא.

2 חובת גילוי לגבי פרטים מהותיים.

 

    חזרה על משפט מנהלי:

קריטריונים לבדיקה:

1 סמכות מילולית – מופיע בחוק.

2 פורמלי – סמכות טכנית – א' מתן זכות טיעון לנאשם.
– ב' היעדר ניגון עניינם – אין עניין אישי מעורב.

3 סמכות מהותית – א' שוויון.
– ב' ללא שיקולים זרים.
– ג' סבירות.

11.12.14

משפט עסקי = דיני חיובים

 

חיוב משפטי = אלימות
זכאי = נושה
הסכמה = עסקה
חלוקה של סיכון וסיכוי.

1 לפני הכריתה חובה להתנהג בתום לב = לא להציג מצגי שווא לא לשקר, אי גילוי פרט מהותי.
2 כריתה מחלקים סיכונים וסיכויים.
3 קיום החוזה.

טיפ עסקים – לעולם לא להראות שאהבת את הסחורה.
טיפ נוסף – כשחייבים לך כסף אתה רוצה לקבל מהר אז תשחק אותה מסכן שאין לך אוכל ולא יכול להמשיך לחיות בלי הכסף תעשה עצמך מסכן תגיד אתה חייב תכסף עניין של חיים ומוות חובות לעולם תחתון שוק אפור ומה לא…
הסבר: >>> בעולם העסקים אין השפלה לא השפלה בתפיסה של מי שחייב כסף הוא שוכח כבר מה היה העיקר שהוא שילם את החוב שלו ונפטר מהחוב המציק.

1בעת כריתת החוזה 2 הצדדים חייבים 2 תנאים מצטברים:
גמירות דעת להתקשר בחוזה – להתחייב משפטית.
2 מספיק מסוימות – פירוט פרטים.

 

מבחינת החוק חוזה ניתן לעשות ב 3 דרכים: כתב, בעל פה, התנהגות – עבודה ושכר עבודה.

מבחינת סוג חוזה: חוזי דירות עושים אך ורק בעל פה.
שאר החוזים מותר לעשות בעל פה כולל רכב.

יחד עם זאת ומבלי לגרוע מן האמור אם החוזה סוכם בכתב זה מוכיח = רעיה לבית משפט.
>חתימה זה הוכחה לגמירות דעת אבל אם היה רמייה והאדם הולך שולל אז ניטן לבטל את ההחלטה.
לדוגמה: אם המחתים אמר בוא תחתום על זה כי "הכל בסדק הרכב תקין" ובעצם שום דבר לא בסדר רכב אחרי תאונה ועם בעיות אז השופט יבוא ויבטל את ההסכם.

נקודה חשובה – לא חשוב בדיוק המוסר חשוב רק מה שהיה עובדתית.
נטל ההוכחה הוא על התובע!

 1. גמירות הדעת – 2 צדדים כוונה להתחייב בחוזה.
 2. מסויימות פרטים כל מה שרלוונטי לעסקה.
  1 נכס? מה הוא איזה נכס?
  2 מחיר כמה?
  3 תנאים?
  4 אחוז המס? וכו'

   

במידה וחסר פרט בעסקה במסויימות"
אם הצדדים שכחו לסכם משהו אז אין מסויימות>> המשפט אומר אם סיכמתם את רוב הדברים המהותיים ושכחתם משהו טכני קטן
הבית משפט משלים אותו.

 Memorandum of understanding-

הזכרון אם הוא מפורט כראוי (פרטים מהותיים) וחתום (גמירות דעת) אז זה מחייב.
הזכרון דברים לא יהיה מחייב רק אם רשום בוא שהוא לא מחייב והוא נועד רק בכדי לזכור.
תחת גיל 18 אדם לא כשיר לבצע הסכמים טכנית גם בחנות הוא לא כשיר לקנות והכל תחת האחריות האופוטרופוס.

 

 

 

 

 

 
4 × שלוש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים