שם הכותב: תאריך: 20 נובמבר 2014

20.11.14

סיכום נושא ראשון במשפטים –חוקתי

שלב ראשון: איתור קשיים כלליים (בדיקה אם המקרה עומד בכללים המקובלים של עקרון שלטון החוק) כלומר:
האם החוק עומד בעקרון שלטון החוק ובעקרונות הכלליים שנלמדו, כגון
כלליות החוק,
רטרואקטיביות,
פרסום ברשומות.
יש לבחון האם ישנה בעייתיות מבחינת עקרון הפרדת הרשויות.

שלב שני: ניתוח חוקתי – זיהוי הזכויות הנפגעות (איתור הפגיעה בזכויות כגון עיסוק וזכויות הקשורות לכבוד)

שלב שלישי: ניתוח פסקת ההגבלה
1 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית?

2 לתכלית ראויה?

3
מידתיות
א' מקדם תכלית באופן הגיוני?
ב' פוגע במידה פחותה ביותר ומשיג את התכלית?
(הישנם אמצעים שפוגעים פחות במקום האמצעים שבחוק ומושגת אותה התוצאה מבחינת התכלית?

ג' נזק מול תועלת?

 

שלב רביעי: פסקת ההתגברות: (קיימת רק בחוק יסוד חופש העיסוק)
א' התקבל בחוק? נכנס לתוקף של עד 4שנים?, ברוב 61?
ב' כתוב במפורש "על אף האמור בחוק יסוד חופש העיסוק".
ג' תקף עד 4 שנים.

 

שלב חמישי: פסילת חוק שעומד בתנאי פסקת ההתגברות:
– אם הפגיעה העיקרית היא בכבוד האדם ולא בעיסוק
כבוד האדם" (קניין הנפגע, שוויון, חירות, פרטיות וכד')
באיזו זכות יסוד הפגיעה היא עיקרית ובאיזו זכות יסוד הפגיעה היא משנית?

שלב שישי: סעדים (לתאר את הסעדים האפשריים ולבחור בסעד שהכי נראה לכם רלוונטי).
1 לא לבטל את החוק? 2 לבטל את כל החוק? 3
להשעות את החוק ולבקש מהכנסת לתקנו?

 

הערות אם היה שאלה ובה רשום:
הניחו כי התקבל חוק המתקן את חוק היסוד.
– ניתן לשנות חוק-יסוד רק באמצעות חוק-יסוד אחר.

  • אם מדובר בשינוי חוק יסוד חופש העיסוק אז זה יכול להתבצע בחוק יסוד שנתקבל ברוב 61.
  • אם מדובר בשינוי חוק יסוד כבוד האדם אז זה יכול להתבצע בחוק יסוד גם לא ברוב 61 (בכל רוב).
שלוש − 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים