שם הכותב: תאריך: 17 נובמבר 2013

ביקורת מלאי

בפן החשבונאי 2-IAS הוא זה שמטפל במלאי. אולם בביקורת תקן 83 הוא הרלוונטי לביקורת המלאי ועוד מקורות שיפורטו בהמשך השיעור.

כאשר סעיף המלאי הוא מהותי בקרב המבוקר, מלאי הוא סעיף מורכב מבחינת הביקורת. לדוגמא: חברה יצרנית או תעשייתית.

 

בעיות מרכזיות בחישוב המלאי ובביקורת שלו

 1. הערכת שווי המלאי – יש קושי בהערכת שווי מימוש, עלויות, מלאי בתהליך וכו'.
 2. תדירות העסקאות בסעיף – מלאי הוא סעיף עם הרבה מאוד תנועה. במלאי כל הזמן יש תנועת חו"ג שנכנסים לתהליך, עוברים לתוצרת גמורה, יש כניסת ויציאת חומרים וכו'. הבקרה על המלאי בכרטסת המלאי (שיטת הניהול התמידי) הוא נושא "חי" בחיי העסק ובביקורת.
 3. טיב המלאי – תוקפם, איכותם, אחסונם וכו'.

  יש שני מימדים שקשורים לסעיף המלאי ומייחדים אותו:

  1. התיישנות טכנולוגית – מוצרים שכבר "לא באופנה".
  2. פגמים במלאי – מלאי שנפגם, התקלקל (מוצ"ג, חו"ג). יתכן שגם תאי האחסון לא טובים.

  סיווגי המלאי הבאים ידליקו לנו נורה אדומה:

 • מלאי איטי – מלאי שהתנועה בו איטית. זה נותן אינדיקציה להפחתה בשווי ההוגן. במצב של מלאי איטי נבדוק על אחת כמה וכמה את: כנמוך מבין שווי מימוש או עלות!
 • מלאי שמצטבר – מלאי שיתרתו הולכת וגדלה. זהו אחד המצבים של מלאי איטי.

 

מטרות הביקורת (דגשי הביקורת)

ראשי תיבות קשב-ענה-הט

 1. קיום בעין – תקני הביקורת מחייבים אותנו לוודא קיום כאשר המלאי הוא מהותי.
 2. שלמות – יש לוודא שכל מה ששייך לחברה אכן נכלל לספירה, כולל מלאי שנמצא אצל אחרים.
 3. בעלות – יש לוודא שכל המלאי שנמצא בעסק הוא אכן בבעלות החברה. בדיקת מסמכי בעלות.
 4. ערך – יש לוודא הערכת מלאי נאותה מבחינת שיטת המלאי (נרי"ר, ממוצע משוקלל וכו'), ובנוסף לוודא בדיקת שווי שוק או עלות כנמוך.
 5. נאותות הבקרה הפנימית – המלאי משפיע על הבקרה הפנימית, והבקרה הפנימית היא חלק חשוב מהמלאי. על כן, יש להשתכנע כי הבקרה הפנימית בקרב המבוקר היא נאותה.
 6. הלימות כרטסת המלאי – באיזו מידה כרטסת המלאי היא אמינה? כאן ישנן 2 אפשרויות:
  1. יש כרטסת מלאי ß אזי ניתן לבצע ספירה אחת בתק' חתך, להשוות מול הכרטסת ולערוך דוחכ"ס לפי זה.
  2. אין כרטסת מלאי (נניח במכולות קטנות) ß יש לבצע ספירות מלאי תמידיות, כי אין על מה להסתמך (אין את יתרת כרטסת המלאי).
 7. הצגה – יש לוודא האם הצגת המלאי בדוחות היא ע"פ הכללים והתקנים. יתרה מכך, באם החב' כפופה לחוק ניירות-ערך, יש לוודא הצגה נאותה גם כן על-פי אלו.
 8. טיב המלאי – יש לוודא שהמבוקר מיין את המלאי ע"פ טיבו: מלאי שוטף, איטי ומת (מצ"ב הסבר מעלה).

 

הוראות המלאי – 3 מקורות שיש להתייחס אליהם

 1. תקן ביקורת 83 – ס'4-ס'18 – תצפית המבקר בעת מפקד המלאי
 2. תקן ביקורת 83 – נספח – רשימת תיוג לנוכחות המבקר במפקד המלאי –לא נלמד בכיתה
 3. הוראות ניהול ספרים של רשות המיסים לעניין מלאי – ס'26

 

פירוט לגבי
הוראות ניהול ספרים של רשות המיסים לעניין מלאי – ס'26

לגבי מי שלא מנהל מלאי תמידי:

המועד לביצוע ספירת מלאי (מפקד) סוף תקופתית יבוצע ע"פ הכללים הבאים:

 1. יבוצע בתוך 10 ימים לפני/אחרי יום המאזן.
 2. ניתן לבצע את המפקד תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו, ולערוך את התיאומים הנדרשים לתק' החתך, ובלבד שמי שמבקש לפעול כך יודיע לפ"ש בכתב. אין צורך לקבל אישור פ"ש, אלא רק ליידע.

 

לדוגמא:

מלאי שנספר 31.1.14 XXX

הוסף: מלאי שנמכר 1-31.1.14 XXX

הפחת: מלאי שנרכש 1-31.1.14 (XXX)

מלאי שהיה ל31.12.13 YYY

 

לגבי מי שכן מנהל מלאי תמידי (הכי שכיח):

חב' שמנהלת מלאי על בסיס תמידי פטורה מהצורך לקיים מפקד מלאי בסוף שנה. חב' כזו יכולה לספור באופן אקראי את פריטי המלאי שלה לאורך כל השנה, ובלבד שבמהלך מחזוריות של שנה המלאי ייספר לפחות פעם אחת.

חידוד נמצא בתקן ביקורת 83 ס'15 – מסיבות מעשיות ניתן יהיה לערוך ספירת מלאי במועד שונה מתום התק'. דבר זה עשוי בד"כ לספק את מטרות הביקורת רק אם סיכון הבקרה מוערך בפחות מגבוה ß משמע שהבקרה הפנימית היא טובה ואכן ניתן להסתמך עליה.

דהיינו, אם יש מלאי תמידי בד"כ נלך לפי ס'26 להוראות ניהול ספרים, אך בתנאי שהבקרה הפנימית טובה! בפועל ברור לגמרי שיעדיפו מטעמי ביטחון שהספירות יתרכזו עד כמה שניתן בסוף שנה, אך אין חובה כזו לגביהם.

 

לצילום השיעור5 − = אחד

תואר ראשון
תואר שני
מרצים