שם הכותב: תאריך: 04 ינואר 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 3 בקורס "עקרונות התנהגות בניהול" מתאריך 3.11.15

שיעור 3 עקרונות התנהגות בניהול1 + = שתיים

תואר ראשון
תואר שני
מרצים