שם הכותב: תאריך: 21 ינואר 2013

"אינטליגנציה רגשית הינה תת אינטליגנציה חברתית הכוללת את היכולת לנטר תחושות ורגשות כמו כן להבחין בין רגשות שונים ולעשות שימוש במידע זה ובהתאם להכווין את ההתנהלות, ההתנהגות".
(1990Mayer & Salovey ).
בעבר האינטליגנציה הרגילה (IQ), זו אשר מקנה לאדם יכולות אנליטיות, קונטיביות ואינטלקטואליות, הייתה למנבא החזק ביותר להצלחה בחיים. כיום ידוע כי קיים מרכיב נוסף החיוני להצלחה והיא אותה היכולת הנובעת מהרגש- האינטליגנציה הרגשית (EQ).
בעוד שה-IQ אצל האדם מתפתח עד גיל שנתיים- שלוש ולאחר מכן מתייצב, הEQ, נמצא בתהליכי התפתחות במהלך כל החיים ומתבסס על חוויות ולמידה מצטברת.
5 המרכיבים לאינטליגנציה רגשית
Salovey פירט 5 יכולות עיקריות לאינטליגנציה רגשית. כל אחת מן היכולות מייצגת מערכת של הרגלים ותגובות שניתן לפתחם.
1. מודעות עצמית רגשית- היכולת לזהות ולהבין את רגשותינו ברגעים שונים, יוצרת הרגשת ביטחון לגבי החלטות בחיינו.
2. ניהול רגשות- המודעות העצמית לרגשותינו, מאפשרת טיפול והתמודדות נכונה עם אותן רגשות.
3. יצירת מוטיבציה עצמית- גיוס רגשות להשגת מטרות ויצירת מוטיבציה ושליטה על המצב.
4. הכרת רגשותיהם של אחרים- אמפתיה לרגשות אחרים.
5. טיפול המערכות יחסים- ניהול רגשות אחרים כבסיס להשפעה.

חשיבותה של האינטליגנציה הרגשית
על מנת לחסוך במשאבים מנטאליים של האדם, תהליכי החשיבה והסקת המסקנות מסודרים בתבניות המבוססות על חוויות ולמידה מהעבר. רוב הזמן אנו חושבים ומתנהגים על "טייס אוטומטי", גם כאשר מדובר על רגשותינו, כך נוצר מצב בו הרבה פעמים אנו מנוהלים על ידי הרגשות שלנו ופועלים באינסטינקטיביות או אימפולסיביות.
התהליך בו האדם לומד לנהל את רגשותיו ובעקבות כך לפעול בצורה מושכלת הינו הדגש המרכזי באינטליגנציה הרגשית. ניהול הרגש מקנה לאדם "ארגז כלים" שבעזרתו הוא יכול לבחור מתי ואיך להשתמש ברגשותיו וכיצד למתן את רגשותיו או תגובותיו הנובעות מהן.
אנשים בעלי אינטליגנציה רגשית הינם בעלי מודעות עצמית גבוהה לרגשותיהם שלהם, לכן ניחנים
ביכולת זיהוי גבוהה של רגשות ותחושות של אנשים אחרים. הם נעזרים במידע זה בכדי לכוון חשיבה והתנהגות עצמית. לאנשים בעלי מיומנויות רגשיות מפותחות יש סיכוי טוב להיות שבעי רצון ויעילים בחייהם, מכיוון שהם מסגלים לעצמם הרגלים נפשיים המעודדים את האפקטיביות האישית שלהם ומאפשרים לעצמם לחשוב בצורה ממוקדת ובהירה.

חשיבותה של האינטליגנציה הרגשית בקרב מנהלים והקשר לסגנון מנהיגות
בעבר תחום הרגשות בארגונים, תפס מקום קטן יחסית בתיאוריות הניהוליות הארגוניות.
התפיסה הייתה, כי יש להסתכל על הארגון ועל התהליכים בו כרציונאליים. כפי שנמצא ש- IQ אינו המנבא היחיד להצלחה, כך נמצא כי מרכיב ה-EQ אצל מנהלים חיוני להשגת אפקטיביות ארגונית, לכן בשנים האחרונות החלו לשים דגש גם על היכולות הבין אישיות והרגשיות בסביבת העבודה. היכולת לזהות ולהבין רגשות, לטפל ולנהל אותם, עשויה לסייע רבות בתהליכי העבודה בכלל, ובתהליכים הניהוליים בפרט. שיפור תקשורת בינאישית וארגונית, ניהול אפקטיבי של תהליכים ומשימות, העלאת מוטיבציה בקרב עובדים.
מודל הטווח המלא של המנהיגות Bass & Avolio 1996)) מנסה להבין את ההשפעה של המנהיגות על עמדות ואפקטיביות המונהגים. על פי המודל, בכל מנהיג ניתן למצוא מגוון של סגנונות ניהול, אשר ניתן למפות בעזרת רצף הירארכי המבוסס על מידת האקטיביות שהוא מפגין בפעולותיו ומידת האפקטיביות שלהן והשפעתן על העובדים. רצף סגנונות הניהול נע מאי—מנהיגות ("שב והנח"), למנהיגות מתגמלת (מבוססת על יחסי חליפין בין המנהל לעובד) ובראש ההירארכיה המנהיגות מעצבת transformational leadership).). המנהיגות המעצבת מחוללת רגשות, יוצרת מוטיבציה ומחויבות לחזון משותף. היא יוצרת שינוי בציפיות ובשאיפות של המונהגים מעצמם. הפעולות המאפיינות את המנהיגות המעצבת הן אקטיביות ואפקטיביות יותר מאשר הפעולות המאפיינות מנהיגות מתגמלת או אי-מנהיגות. בנוסף בסגנון מנהיגות זה קיים מרכיב מוטיבציוני, כאשר העובדים מוכנים להשקיע מאמץ יתר ביצוע ולעשות מעבר לשאיפות ההתחלתיות שלהם. מנהלים מעצבים מאופיינים בכריזמה, מעוררי השראה ושואפים לפתח את מלוא הפוטנציאל של עובדיהם.
הקשר לסגנון מנהיגות מעצבת לאינטליגנציה הרגשית של המנהל נובע מאישיותו, תכונותיו ויכולתו להביא לשינוי על ידי השראה, חזון ומטרות.
המודל מפרט ארבע יכולות מנהיגויות הבאות לידי ביטוי במנהיגות מעצבת:
1. כריזמה או השפעה כמודל לחיקוי והזדהות- המנהיג המעצב מפגין ביטחון ואמונה קיצוניים ביכולתם של אנשיו, לוקח אחריות מלאה לפעולות המתבצעות ע"י המונהגים, מספק בהתנהגותו דוגמא אישית ומודל להתנהגות ראויה. העובדים בוטחים במנהל ומעריצים אותו, רוצים לחקות את התנהגויותיו ותכונותיו, ומשקיעים כמיטב יכולתם להראות את תמיכתם בו.
2. הנעה באמצעות השראה- המנהיג בעל חזון ברור ומשדר אותנו בהתלהבות. מפגין עקשנות, יוזמה, ביטחון בהשגת המטרות. מתייחס לאיומים ומשברים כהזדמנויות ללמידה וצמיחה.
מנהל בעל אינטליגנציה רגשית גבוהה, יגייס את רגשותיו ואת רגשותיהם של עובדיו להשגת המטרה, יעודד זהות וגאווה וכך ייצור מוטיבציה קולקטיבית. בפעולותיו הוא מצליח ליצור אוירה של דחיפות לשיפור ביצועים אישיים וארגוניים.
3. התייחסות פרטנית- מנהיגים בעלי סגנון ניהולי מעצב ערניים לצרכים האישיים של מנוהגיהם ומאמינים בחשיבותו של תהליך התפתחות מתמיד. מנהלים מעצבים מודעים להבדלים האינדיבידואלים בין עובדיהם, מעודדים תקשורת ויחסי גומלין. מנהלים אלו מיומנים בהקשבה אפקטיבית, מספקים כיוון והכוונה כאשר נחוץ, מספקים משוב חיובי ובונה ומפתחים תרבות ארגונית התומכת בגדילה, התפתחות, לקיחת סיכונים וחדשנות.
מנהל בעל סגנון ניהול מעצב יהיה בעל יכולות אמפטיות גבוהות וישים דגש על רגשותיהם האישיים והחברתיים של עובדיו ויתייחס אל כל אחד מהם כאל אינדיבידואל ייחודי. מנהל בעל אינטליגנציה רגשית גבוהה יודע כיצד למצות בצורה אופטימאלית את יכולות עובדיו, על ידי כך שהוא מבין מה הן חזקותיהם ומה מניע אותם.
4. גירוי אינטלקטואלי- מנהיגים מעצבים מעריכים רעיונות של אנשים אחרים, ומעודדים חלופות יצירתיות והצבת סימני שאלה. מנהלים אלו שמים דגש על התנסות העובדים בפתרון אתגרים בדרך עצמאית. הגירוי האינטלקטואלי מעלה מוטיבציה אצל העובדים, מעודד הגדלת ראש, לקיחת אחריות, העלאת תחושת החוללות העצמית, השותפות והסיפוק.

ניתן לסכם ולומר, כי המרכיבים רגשיים הם מרכיבי היסוד של מנהיגות מעצבת.
המנהלים המעצבים ניחנים בניהול רגשי ובטחון עצמי חזק, לכן מסוגלים ליצור מערכות יחסים המבוססות על אמון. מערכות יחסים הללו מתבססות על ניהול רגשותיהם של אחרים כבסיס רגשי להשפעה על ביצועיהם. מנהלים בעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה, יפגינו ראייה לטווח רחוק ואמונה חזקה בעקרונותיהם, וייתנו הכוונה, משמעות והשראה שיפיחו בעובדיהם מוטיבציה, אשר תניע אותם לתרום מעבר לציפיות המקובלות. בנוסף הם יהוו עבורם מנחים מקצועיים ויתרמו להתפתחותם המקצועית. מנהלים אלו מפגינים נחישות באיתור המרכיבים החיוניים להשגת האפקטיביות המרבית אצל עובדיהם. הם מציבים מטרות מאתגרות ומצליחים להחדיר בהם בטחון ואופטימיות בהשגתן. כישורי אינטליגנציה רגשית מפותחים אצל מנהל יאפשר לו להשתמש בהם בתבונה ולהניע את רגשות עובדיו לכיוון הנכון.
המנהל המעצב מצליח באמצעות הגדרת החזון, התווית הדרך ויצירת מעורבות רגשית לשנות את נורמות הביצוע ואת רמת המוטיבציה של עובדיו. התגמול לביצועים הינו גם כן רגשי עם דגש על החוללות והמימוש עצמי של העובד.

מודלים לניהול רגשות
עם העלייה בסולם ההיררכיה הארגונית, העבודה הופכת מורכבת יותר וההתמודדויות הרגשיות גדלות בהתאמה. ברגעים אלו האינטליגנציה הרגשית תופסת מקום משמעותי יותר ועל המנהל לרכוש מיומנויות נוספות על מנת שיוכל לנהל את רגשותיו לכוון את מחשבותיו והתנהגותו בצורה האפקטיבית ביותר.
המודלים הבאים באים ללמד את המנהלים כיצד ניתן לנהל את הרגשות, להגיב בצורה שקולה ומחושבת. המנהל לומד לנצל את רגשותיו ורגשות עובדיו לטובה, מה שגורם לתוצאות חיוביות נוספות כגון: טיפול בונה בקונפליקטים, יצירת תקשורת בינאישית טובה בינו לבין העובדים וקבלת החלטות בפרספקטיבה רחבה.

מודל אפר"ת
א – אירוע
פ – פירוש
ר – רגש הנגזר מתוך הפירוש
ת – תגובה הנגזרת מהרגש.

מודל אשר בא ללמד דרכים שונות להתמודד עם לחצים, להגיב על אירועים ולפרשם.
מודל אפר"ת יוצא מנקודת ההנחה שמקורו של הרגש הוא בפרשנות שנתן האדם לאירוע – ולא באירוע עצמו. הפרשנות היא זו שיוצרת את הרגש, ובסופו של דבר מובילה לתגובת/התנהגות.
המודל מציע 4 שלבים, אשר בעזרתם ניתן לנתק את המציאות מהפרשנות שניתן לאירוע מסוים ולבחון פרשנויות אלטרנטיביות לאותה מציאות.

שיטת הרמזור
שיטה התורמת לשיפור המיומנויות הרגשיות בעזרת העמקת המודעות לתהליכי החשיבה והתמודדות עם סיטואציות חברתיות.
פועלת לפי שלושה מצבים- עצור, התכונן ופעל.
• עצור- בשלב הזה חשוב לחשוב לפני שמגיבים. לא טוב להגיב ממקום רגשי. עלינו לעצור ולבחון את המצב שמעורר רגשות חזקים.
• התכונן- יש לתכנן את הצעד הבא. יש להביט פנימה ולחקור את עצמנו. לבנות תוכנית על סמך ניתוח וחשיבה על המידע שאספנו.
• פעל- משנים מסלול. פועלים על מנת לקדם את המטרה, שבעצם היא יציאה מהמצב של אי הנוחות.

לסיכום המאמר, מצורף קישור לתוכנית בוקר שבה מופיעה ד"ר עינת גלזר, פסיכולוגית ארגונית, המסבירה על הקשר בין אינטליגנציה רגשית להצלחה בחיים.

ביבליוגרפיה:

• גולדמן,ד. (1997). "אינטליגנציה רגשית". ישראל: הוצאת מטר.
• עזריה, מ. "אינטליגנציה רגשית, מהי?". http://www.e-i.org.il/?page_id=41
• שריג, ניר. "אינטליגנציה רגשית וחשיבותה בניהול".http://www.nirsar.co.il/rigshit.shtml
• "ההשפעה של אינטליגנציה רגשית על הביצוע התעסוקתי והאפקטיביות הארגונית". פרויקט המדגם. http://www.midgam.com/thesis/NoaShadmi/thesis5.asp
• מודל אפרת https://sites.google.com/site/magacoaching/7/1-2
• שיטת הרמזור http://www.eshcolot.co.il/~eshcolot/files/catalog/methodcards.pdf


מצגת בנושא אינטליגנציה רגשית וניהול


 

תגובה אחת עד כה.1 + = שבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים